به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پر گار بی بی سی MP3

_103614381_pargar_976

 

میزان اهمیت هخامنشیان در تاریخ ایران تروریسم چیست؟ عناصر آن کدامند؟ بنیادگرایی اسلامی و دموکراسی خواهی
 رابطه روشنفکران ایرانی با روحانیت
 آیا ترامپ می تواند با تشدید تحریم ها اقتصاد ایران را مضمحل کند؟
 هند،_ کماکان مدل توسعه؟
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: