به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

MP3امیر عباس فخر آور

fakhravar

 

 

افشا گری امیرعباس فخر آور و روح الله زم در مورد اپوزیسیون خارج از کشور   
 
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای شنیدن بر روی عنوان کلیک کنید . برای دانلود راست کلیک کنید 

Tagged as: , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: