به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ابوالحسن بنی صدرMP3

banisadr

 

سنجی ایران،منطقه و جهان مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر جی ۲۰ و گسترش راست افراطی در غرب و تاثیر آن بر ایران، مصاحبه با آقای بنی صدر “_ علل پشت پرده و پیامدهای خروج نیروهای آمریکا از سوریه”.
 
 
 
 
 
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: