به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زن ایرانی گرفتار آمده در کمپ پناهندگی در آلمان : ای کاش چشمانم را باز می کردم و یکبار دیگر خود را در ” ایران ” میدیدم .

” مهاجرت ” به سرزمین بیگانه بخصوص به سرزمین هایی که شیوه های زیست وزندگانی و فرهنگ و آداب آنان با شیوه های زندگانی ما ایرانیان ، کاملا متفاوت است ، امری بغایت پر ریسک و خطرناک است . از این موضوع خطرناکتر که فرد هیچگونه انتخابی در شیوه زیست ، محل زندگانی ، آموزش و حتی کار کردن ندارد  ، آمدن به کشور بیگانه و مشخصا اروپا با چشمداشت به ” دادن درخواست پناهندگی ” است .

در میان تماس هایی که  ” ایرانیان ” با ” دکتر هلاکویی ” می گیرند و به طرح مشکلات روحی و روانی و اجتماعی خود می پردازند ، مدتی پیش یک خانواده که با نظر داشت ، در خواست پناهندگی به ” المان ” آمده بوده اند ، به ایشا ن تلفن زدند و با شنیدن این مکالمه تلفنی می توان به سختی های روند درخواست پناهندگی پی برد . شنیدن این فایل شنیداری را به همه و بخصوص به کسانیکه طرح مهاجرت به اروپا و یا درخواست پناهندگی دادن را دارند پیشنها د می نماییم

لینک دانلود 

برای شنیدن نسخه های شنیداری مشاوره های تلفنی دکتر هلاکویی بر روی تصویر زیر کلیک کنید 

hola

با امکان دانلود MP3 فایل های شنیداری سایت های فارسی زبان

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: