به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پخش زنده تلویزیو نهای خبری ، اجتماعی ، علمی و سرگرم کننده

 

 

خبری  سریال و فیلم  سرگرم کننده  اجتماعی   

FRANCE 24 Live 

show  
Sky News 

آخبار بی بی سی فارسی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: