به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شکل قتل ” هاشمی رفسنجانی “از قتل یک ” دگر اندیش ” در شوروی تقلید شده بود

حکومت اسلامی همه جنبه های منفی حکومت شوروی را دارد و از داشتن همان وجوه مثبت آن قطعا بری
است ، درآن حکومت اگر سرکوب دگر اندیش و دیگرفرزندان انقلاب اعمال می شد در همان حال آب و نان و مسکن برای مردم وحدودا در یک حد و مقدار به شکلی همگانی فراهم بود . در حکومت اسلامی خامنه ای و سپاه ، فقر و گرسنگی و در عین حال و در همان حال و همزمان سرکوب گرسنگان و کارگر وروشنفکر و دگر اندیش براه است .

دربخشی ازیک سریال تاریخی روسی که در باره اتحاد شوروی است ، ترور یکی از مخالفان و منتقدین روشهای حکم رانی استالین بازسازی شده است و با توجه به اخبار مختلف در باره کشته شدن ” هاشمی رفسنجانی ” ، محتملترین شکل پایان دادن به زندگی این دولتمرد حکومت اسلامی می تواند به شکلی باشد که در این فیلم می بینید . به هر حال با توجه به نبودن سند باید از لفظ احتمال استفاده کرد ، احتمالامحافظان” رفسنجانی ” به نقطه ای دور از استخر کشانده شده اند و دونفر از ماموران ” خامنه ای ” از نقطه دیگر استخر وبصورت خاموش و زیر آبی خود را به ” هاشمی ” رسانده ووی را بزیر آب کشانده اند. . ” هاشمی ” که براحتی می توانست جانشین ” خمینی “شود با حمایت از ” رهبر ” شدن ” خامنه ای ” ، حکم قتل خود را امضا کرد و این حکم معروف را فراموش کرد که “سیاست در ایران بیشه گرگان گرسنه است “

به این چند دلیل قوی هاشمی رفسنجانی به قتل رسیده است !!

click-512

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: