به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فیلم پورنو ی ” ساشا سبحانی ” آقازاده سفیر سابق ج.ا.در ونزوئلا ، برادران حزب الله کلاهشان را بالاتر بگذارند .

آقایان حزب اللهی که ادعای غیرت دارید چرا به این حوادث و چنین اشخاص وابسته به نظام واکنش نشان نمی دهید ؟ چرا زورتان به زنی که کمی روسری اش کنار رفته می رسد ، چرا زورتان به کارگر گرسنه می رسد ، اما به چنین فاسدانی که مال و جان و ناموس مردم را بازیچه امیال کثیف خود می کنند حتی واکنش هم نشان نداده ، محکوم نمی کنید و آتش به اختیار عمل نمی کنید ؟

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: