به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

حمله خشن یک مرد به دختر 11 ساله در کارولینا ی آمریکا

در ویدیویی که در شبکه های مجازی  دست بدست می شود ، حمله یک مرد 51 ساله به دختری 11 ساله  در یک مرکز خرید در ایالت  کارولینا دیده می شود ، این دختر ظاهرا سیاهپوست ، اما مرد حمله کننده سفید پوست است ، وی که اکنون به اتهام حمله به یک کودک دستگیر شده است می گوید که آن دختر به وی .توهین کرده و او فقط دختر بچه را به عقب هل داده است 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: