به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

هیچوقت فکر کردین عراقی ها تو مشهد چیکار می کنند ؟ بچه حزب اللهی ها کلاهاشونو بذارن بالاتر

درسته  ، همونی که ازش می ترسیدیم ، شهر ” ضامن آ هو ” شده ” ضامن “سکس نوریست ”  ،  میگن اگر تو مشهد کنسرت بر پا میشه ” حریم حرم ” آلوده میشه ، کلاهاتونو بذارید بالاتر ببینید تو مشهد چه خبره …..از نوع مکالمه تلفن ” زن ” مشخص است که فحشا بصورت تیمی  عمل می شود چون می گوید  برای خوردن مشروبها ، آبمیوه نیاوردن …. چطوره کارگر و کارمند رو سه سوته میگیرن ، اما باند فحشا زیر گوش امام رضا ، واسه عراقی ها  زن و دختر ایرانی رو   به رقص وامیداره و کسی هم پیداشون نمی کنه ؟ دست بالایی ها در کار است ؟ میخوان به برادران ” حشد الشعبی ” و ” لبنانی ” و ” حوثی ”  سرویس بدن ؟

عراقی و اماراتی و خلاصه  عرب و عراقی و ترک و مغول  هر که می خواد بدو بیاد  در ” حکومت آقا امام زمان “ناموس ایرانی مفته….  ژاپن نشدیم تایلند شدیم ، شاید بهتر باشه در حوزه های دینی اتاقهایی  مخصوص این کار بسازن صوابش به ” اعلم الهدی ” هم میرسه از تبدیل همه هتل ها به …… خونه هم جلوگیری میشه  ، آخوند ها هم صیغه اشو می خونن و حالشو می برن

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: