به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“سعید قاسمی ” اصولگرای چکشی : بوی گند تهران از اصلاح طلبان و اصولگرایان از نوع ” لاریجانی ” است ، آقای سعید قاسمی، ” لاریجانی ” را چه کسی منصوب کرد ؟

” علی خامنه ای ” رهبر نظام در گل مانده اسلامی ، در  فرایند بیش از سه دهه حکمروایی انحصاری  خود بر نظام فقاهتی  روز تا روز همراهان و یاران خود را بیشتر و بیشتر از دست می دهد ، در اولین مرحله با هدف فرافکنی و عدم مسئولیت پذیری همه مشکلات کشور را به گردن اصلاح طلبان انداخت و از سال 1388 به قلع و قمع جدی آنها پرداخت . ” خامنه ای ” البته به نحو فرصت طلبانه ای نه بدنبال حذف کامل ” اصلاح طلبان ” از تمامی مناصب قدرت که اساسا بدنبال حضور کنترل شده آنان در مناصبی که خود مناسب می دانست بود . مثلا در دوره ای که  به قول خودش برای ” نرمش قهرمانانه ” و امضای برجام آماده می شد ، عملا به حذف ” فرزند اصولگرای خود احمدی نژاد ” روی آورد  و موجبات ” انتخاب ” حسن روحانی ” را برای پست ریاست جمهوری فراهم آورد .  آقای ” قاسمی نژاد ” باید جواب بدهد اگر بوی گند ” اصلاح طلبان ” تهران را برداشته ، اگر خصوصی سازی های ” رفسنجانی ” و ” حسن روحانی ” و ” البته ” احمدی نژاد ” تسمه از گرده کارگر و دهقان و کارمند و ایران و ایرانی کشیده ، چه کسی موجبات اجرای چنین سیاست هایی را فراهم کرد ؟ جز علی خامنه ای ؟ اگر امروز اصولگرایان مدعی ” عدالت طلبی ” مثل ” معتمد نژاد ” دبیر جنبش دانشجویان عدلتخواه اسیر بازداشت و زندان و دادگاه هستند ، اگر ” آن دانشجوی ” عدالتخواه ” ، ” منصور نظری ” شلاق می خورد ، اگر ” سعید قاسمی ” که خود خاک جبهه خورده ودر همه میدانهای دفاع از ج.ا از سووریه تا هویزه حاضر بوده در غم کشاورزان بخاک نشسته اشک می ریزد ، و ادعا می کند که بوی گند اصولگرایانی از نوع ” لاریجانی ” ها تهران را برداشته ، چه کسی ” براداران دزد و فاسد وزمین خوار لاریجانی ” را به این مناصب رسانده ؟ جز ” علی خامنه ای ” ، پس این بوی گندی که تهران را برداشته و کشور را هم ، بوی گند ” علی خامنه ای ” است !

در مورد انتخاب ” روحانی ” و اصلاح طلبان ، بهانه شما آقایان حزب اللهی این بود که ” مردم انتخاب کرده اند و ” آقا ” هم نمی تواند کار ی کند ، اما اکنون انتصاب ” صادق لاریجانی ” را چه می گویید ؟ چرا ” علی خامنه ای ” میل به فساد و انتخاب فاسدان دارد ؟

اگر یک جو غیرت و اگر سر سوزنی در ادعا های عدالت طلبی اتان صداقت دارید باید در مقابل ” منشاء انتخاب ” فاسد ترین و بی لیافت ترین دولتمردان مانند ” صادق لاریجانی ” که می رود تا ریاست شورای رهبری بعد از ” خامنه ای ” را نیز  بعهده بگیرد باید در مقابل مهره های بی خاصیتی مانند ” حسن روحانی ” ، ” جواد ظریف ” که” خامنه ای ” از آنان بعنوان ” ماشین های بی اراده ” برای اجرای سیاستهایش بهره می گیرد بایستید . همراهی شما ، بیش از این با عامل بحرانها ی کشور ” علی خامنه ای ” زمینه حذف تاریخی شما و اسلام عدالتخواه مورد ادعای شما را از سپهر سیاسی کشور فراهم می آورد . خود را فریب ندهید ، ” علی خامنه ای ” نه به اسلام ، نه به کشور و نه به شما ” حزب اللهی ها ” هیچ عقیده ای ندارد ، او فقط به ” قدرت ” عقیده دارد و در راه حفظ آن شما رانیز قربانی خواهد کرد ، سرنوشت ” سعید امامی ” که شما به وی شهید می گویید از خاطرتان نرود .

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: