به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مردک استاندار اصلاح طلب ، روزی تقاص این توهین زشت به یک سیلزده را از تو خواهیم گرفت

استاندار بی تربیت خوزستان به یک سیلزده : برو بیرون مردک ضد نظام حرف بیربط نزن

 

ادعا می کردند که در ” مدینه النبی ” که الگوی آنها برای ساختن ایران است ، زنی در مسجد به ” عمر ابن الخطاب ” گفته است ” اگر راه کج بروی با این شمشیر کج راستت می کنم ” و بعد ” عمر ” هم سرش را پانین انداخته و آن زن در امان کامل بوده است . و ما مردم هم باور می کردیم ، احتمالا آن زن را شقه کرده اند !!یعنی همه آن قصه ها که از عدل و انصاف در ” جامعه النبی ” برای مردم گفتید فریبی بیش نبوده و شما برپا دارندگان آن مکتب به همان راه قلع و قمع هر منتقدی میروید . چرا به مدینه النبی برویم  شما مردم سالاران دینی همین نزدیک هستید بقول معروف یزد دور است و گز نزدیک ، استاندار مثلا اصلاح طلب مدعی مردم سالاری دینی ، به میان مردم سیلزده خوزستان رفته ، مردی به او می گوید : ما هیچ چیز نداریم ، آب ، برق … چرا پولها هزینه سوریه می شود . استاندار : بی تربیت مخالف نظام برو بیرون حرفهای بیربط نزن .

قبلا نیز توهین و استهزاء وزرای بهداشت و راه و شهر سازی دولت روحانی را به مردم دیده بودیم . اینان اکنون افسار پاره کرده اند و فکر می کنند اکنون که بر خر مراد سوار هستند مجاز به هر غلطی هستند

تحمل توهین و استهزاء مردم ، بخصوص مردم سیلزده  و بازهم مهمتر اگر آن فرد یک آدم مسن  باشد بسیار سخت و درد ناک است .

مردک استاندار اصلاح طلب روزی ، تقاص این توهین زشت به یک سیلزده را از تو خواهیم گرفت

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: