به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” فایل شنیداری ” منصوب به ” علی نصیری ” فرمانده سابق سپاه حفاظت ” و ابهامات جدید

سردار باقرزاده رییس کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح : سردار نصیری در خدمت انقلاب هستند !

در پی انتشار نوشته ای در سایت ” کاوه فرزند ملت ” تحت عنوان “سئوالهای بی پاسخ در برکناری ” عزیز جعفری ” . ” فرمانده سابق ” سپاه حفاظت ” کجاست ؟  ، مقاله ای تحت عنوان “پناهندگی سردار نصیری فرمانده حفاظت سپاه؛ شایعه یا واقعیت؟” در سایت  “خبرگزاری فارس ” نزدیک به ” سپاه پاسداران ” و سایر سایت های داخل کشور منتشر و در آن فرار و یا دستگیری ” علی نصیری ” فرمانده سابق ” سپاه حفاظت ” شایعه و تبلیغات خوانده شد در این مقاله ها ، یک فایل شنیداری منسوب به ” علی نصیری ” منتشر شد و مصاحبه کننده از فردی که خود را فرمانده سابق سپاه حفاظت می خواند خواهان روشن شدن وضعیت فعلی او می شود که صاحب صدا نیز ادعا می کند که وی علی نصیری است و کماکان در خدمت انقلاب است .

سئوال 1- چرا این فایل ویدیویی نیست تا شایعات ادعایی سایت فارس باطل شوند

          2- چرا صاحب صدا جایگاه فعلی خود را در سپاه پاسداران اعلام نمی کند ؟

          3- چرا هیچ بیانیه رسمی از سوی سپاه پاسداران در باره انتصاب ” علی نصیری ” به سمت  جدید داده نمی شود ، در حالیکه ، انتصاب ” فتح الله جمیری ” به ریاست “سپاه حفاظت ” بطور رسمی اعلام شد .

          4- چرا سردار باقرزاده رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح ، بر وضعیت عادی ” علی نصیری ” تاکید می کند و چرا این پرونده در اختیار ” کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های” قرار گرفته است ، پس در حقیقت وی گم شده است !

چه کسی اصالت صدای فرد مورد مصاحبه را تایید و یا حتی اگر این صدا تایید شود ، ممکنست که سردار ناپدید شده از داخل سلول زندان مجبور به گفتن این جملات شده باشد .

در پایان ” فایل شنیداری ” منصوب به ” علی نصیری ” فرمانده سابق “سپاه حفاظت ” را می شنوید .

بارگذاری صدا 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: