به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

عقب نشینی ترامپ از طرح سرنگونی ج.ا.و تائید کامل نظام اسلامی

ter

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای مطبوعاتی که در ” ژاپن ” برگزار شده بود اعلام کرد که ما فقط از ج.ا. می خواهیم که به سلاح هسته ای نه بگوید . وی با عقب نشینی از ادعاهای جنگ طلبانه خود اعلام کرد که  نه تنها قصد سرنگونی ج.ا. را ندارد که ایران حتی با همین رهبری می تواند به کشور بزرگی تبدیل شود .

 

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: