به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چرا تحلیل ” آمریکا و اسرائیل ” در باره “ایران” عموما اشتباه بوده است ، 30 سال پیش آمریکا ” خامنه ای ” را” میانه رو و معتدل” پیش بینی می کرد .

 مطابق اسناد سازمان های اطلاعاتی آمریکا که اخیرا از طبقه بندی خارج و در اختیار عموم قرارگرفته است ، تحلیلگران آمریکایی بعد از مرگ ” خمینی ” شانس کمی برای قدرت گیری ” خامنه ای ” قائل بوده ، وی را میانه رو ، معتدل می دانستند و در مقابل ” هاشمی رفسنجانی ” را سیاستمداری بیرحم و خطرناک می دانستند  و از وی در هراس بودند .

بر اساس گزارش بی بی سی ، از اسناد فوق الذکر ، آمریکایی ها بر آن بودند که ” خامنه ای ” بخاطر عدم اعتماد به نفس برآمده ازنداشتن اجتهاد توانایی ایجاد یک رهبری قوی و انقلابی را نداشته و مجبور به دادن امیتاز به رقبای سیاسی خود خواهد بود و در مقابل از جانب ” هاشمی رفسنجانی ” احساس خطر بیشتری برای منافع خود می کردند . واقعیتها نشان دادند که آن تحلیل در عمل و بطور کامل غلط بوده و سیر حوادث نشان داد و میدهد که دستگاه تحلیلی اندیشکده ها و سازمانهای اطلاعاتی ” آمریکا ” با شرایط و اقعی ” ایران ” کاملا بیگانه و قادر به تحلیل حتی نسبتا واقعگرایانه از نیروهای سیاسی – اجتماعی تاثیر گذار در سپهر سیاسی کشورما ن ایران نیستند . در تحلیل بنیادی  این عدم توانایی در مقاله ای جدا باید نوشت اما از مختصر آنکه عموم مشاوران اندیشکده های فعال در امور ایران و سازمان های اطلاعاتی ” آمریکا ” ایرانیانی هستند که حرف را آنطور می زنند و آن تحلیلی را می گویند که مدیران موسساتی را که در آنجا مشغول به کار هستند را مقبول افتد و بخاطر همین است و شهامت اینکه به آمریکایی ها بگویند که دید آنها از ایران ذهنی را ندارند و نداشته اند ، و در عین حال از خاطر هم نبریم که همین فعالان ایرانی مشاور آمریکایی ها نیز عموما خود از نخبه های تحصیلکرده و یا ازمیان خانواده های مرفه هستند و با آنچه که در میان اقشارو طبقات دیگر که عموما هم اکثریت تاثیر گذار بر سیر حوادث هستند بیگانه اند

 

با همین  دید و نگرش ذهنی بود که ” جیمی کارتر ” چند ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی ، ایران را جزیره آرامش نامید ، با همین دید اشتباه بود که فکر می کردند که ” خمینی ” به مجرد قدرت گیری وظیفه ایجاد کمربند سبز ضد شوروی را برای ” غرب ” به انجام رسانده و خود به ” قم ” میرود و بدعاگویی ” کارتر ” مشغول خواهد شد . با همین دید اشتباه بود که از سیاست های ” محمد رضا شاه ” دفاع میکردند و از سرکوب غائله خرداد 1342 تا به آخر دفاع کردند و  البته در حد  یک عامل تاثیر گذار خارجی و نه بیشتر ، در تحریک و قدرت گیری نیروهای محافظه کار اجتماعی و سیاسی و روحانیون و رساندن کشور ما به وضعیتی که امروز در آن هستیم موثر بوده اند .

آمریکا و شریک استراتژیک این کشور در منطقه یعنی ” اسرائیل ” حتی امروز هم در تحلیل نیروهای موثر در ساختن ایران فردا و پیش بینی سیر حوادث در ایران به مانند خرداد 42 13، 1357 ، 1368 بعد از مرگ خمینی دچار خطای کاربردی بوده و تمام حمایت خودرا به اپوزیسیون به گرد آمده بدور ” رضا پهلوی ” معطوف کرده اند ، نه اینکه نظام سابق و موضوع بازگشت رضا پهلوی به قدرت در ایران حمایت کننده ندارد ، که این دسته از ایرانیان مرد میدان مبارزه سخت با ج.ا. نبوده و مشاوران ایرانی آمریکا و اسرائیل نیز  با تن دادن به همین واقعیت جنگنده نبودن طرفداران ” رضا پهلوی ”  ، نظرات  ” انقلاب رنگی ” و ” مبارزات بدون خشونت ” را تئوریزه کرده و ارائه میدهند  و البته میدانیم که این روشها در ایران و برای مبارزه با یکی از خونخوارترین رژیمهای سیاسی جهان ره به سر منزل مقصود نخواهد برد . در باره اینکه چه باید کرد و کدام نیروها توان کشاندن نظام اهریمن به چالش مرگ را خواهند داشت ، در مجال دیگر باید بسیار نوشت وبسیار گفت . تا آنزمان موفق سربلند و پیروز باشید .

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: