به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

واقعیت ماجرای ” سعید عابد ” و مسافر ” بی حجاب “: ” راننده اسنپ بسیجی است وپیشنهاد ” صیغه” داده بود

aabedbad

بنا به گفته ” سعید عابد ”  وی که ” وی که بازنشسته دولت است و برای کمک خرج بعنوان ” راننده ” در شرکت تاکسی اینتر نتی ” اسنپ ” مسافر کشی می کند در روز 16 خرداد مسافری با وی تماس گرفته و خواهان تاکسی می شود .

” سعید عابد ” اضافه می کند که وقتی برای سوار کردن مسافر به آدرس اعلام شده میرود با یک خانم بی حجاب مواجه می شود و اورا سوار می کند و بعد از طی مسافتی به مسافر تذکر می دهد که حجاب خود را درست کند بنا بگفته وی ،خانم مسافر با لحنی خشن به وی گفته است که او بهتر است به کار خودبپردازد و در کار خصوصی دیگران دخالت نکند ، وی ادامه داده و می گوید که بعد از این صحبت ها ، او به مسافر پیشنهاد داده که وی را به مبدا برگرداند که مسافر از ماشین پیاده و به پلیس زنگ زده و گفته است که ” راننده تاکسی مزاحم ” وی شده و بعد هم با ماشین دیگری به مسیر مسافرات خود ادامه داده است .

اما این گفته های یک طرف ماجرا است ، مطابق صحبتی که خانم مسافر بطور خصوصی با یکی از دوستان خود کرده است ، ” سعید عابد ” بعد از سوار کردن وی سعی در اغوای وی داشته و پیشنهاد داده است که در ازای مبلغ هنگفتی  برای مدتی کوتاه به ” عقد موقت ” وی درآید که ایشان با داد و فریاد خواهان توقف ماشین شده و راننده که دیده است تیر وی به سنگ خورده بر سر او داد زده که چرا بد حجاب است و اکنون وی را به پلیس تحویل می دهد و وقتی با اعتراض شدید ” خانم مسافر ” روبرو می شود، ماشین را نگه داشته ووقتی که می بیند که وی در حال تلفن کردن به پلیس است برای اینکه حرفی برای زدن داشته باشد او نیز به پلیس تلفن زده و موضوع بد حجابی یک مسافر را مطرح می کند که با بی اعتنایی روبرو شده و پلیس هم در محل حضور پیدا نمی کند .

بنظر میرسد روایت ” خانم مسافر ” بیشتر مقرون به حقیقت باشد به این دلایل :

1-” سعید عابد ” می گوید که مسافر از همان اول ” بی حجاب ” بوده است ، این سئوال منطقی مطرح می شود که وی چرا اساسا اورا سوار کرده است و چرا در همان بدو برخورد به وی نگفته است که از سوار کردن خانم بی حجاب معذور است ؟ آیا وی با دیدن یک خانم بی حجاب ، دل و دین از دست داده و با توجه به فرهنگ عقب مانده  حزب اللهی ها و آخوندها که زن بی حجاب را سهل الوصول می دانند  به امید موفقیت  به وی پیشنهاد ازدواج موقت داده است ؟ وی در مصاحبه خود می گوید  از زنان با حجاب کرایه نمی گرفته و حتی کرایه آنها را پس میفرستاده است .

aabed

2- پلیس که از طریق ” مسافر ” در جریان وقایع قرار گرفته بوده ومی دانسته که موضوع پیشنهاد صیغه بوده ، به تلفن ” سعید عابد ” و درخواست وی برای حضور در محل بی اعتنایی می کند و اساسا به محل نمی آید .

3- وی در مصاحبه دیگری می گوید که او به خانمهای بی حجاب تذکر می دهد و آنان حجاب بر سر می کشند و از خانمهای باحجاب کرایه نمی گیرد و اگر هم کرایه بدهند ، آن پول را برای آنان پس می فرستد ، پس ایشان نه برای کمک خرج که برای تبلیغ حجاب و برخورد با ” بی حجابها ” به” رانندگی اسنپ” روی آورده است و با توجه به بسیجی بودن وی ، شائبه همکاری وی با ارگانهای انتطامی و  بسیج برای ارسال گزارش از هر آنچه که مورد نظر آن ارگانهاست مطرح می شود واساسا چرا ایشان فقط به طرف خانمها غش می کند و کار تبلیغ و پس فرستادن کرایه رابرای خانمهای با حجاب انجام می دهد؟ وظیفه ایشان فقط توجه ویژه به خانمها است ؟ خود توجه ویژه ایشان به خانمها دلیلی برای درستی حرف ” خانم مسافر ” در پیشنها صیغه از جانب وی است .  

4- با توجه به اینکه عموم افراد حزب اللهی بعد از بازنشستگی به همکاری با بسیج و ارگانهای انتظامی و اطلاعاتی روی می آورند و حقوق خوبی هم بابت این همکاری خود میگیرند ، وی قطعا مخبر سازمانهای اطلاعاتی و انتطامی است که بعنوان رانند ه تاکسی وطیفه ارسال گزارش و خبر به سازمانهای مربوطه را داشته و هموطنان گرانی باید در برخورد با افراد بسیجی و حزب اللهی جانب احتیاط بگیرند .

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

4 Responses »

  1. دروغگوی بدبخت
    فکر کردی مردم مثل خودت احمقند که این مزخرفاتی که از یک مغز معیوب تراوش کرده رو باور کنند؟
    بیچاره کسانی که از خسی چون تو خوراک فکری و خبری میگیرند.
    حقا که خدا دشمنان ما را احمق قرار داد. خدا را شکر

    • البته من نمیگم دشمنان من احمق هستند منمی گویم دشمنان من هنوز به سطح آگاهی لازمه نرسیدن پس می نویسم و آگاهی رسانی می کنم

  2. من از طرفدار های رژیم نیستم و در مورد حجاب موضع بی طرف دارم چون به نظرم شخصیه ولی این سناریو شما خیلی دور از ذهنه خوب چرا این خانم توییت نزاشت که بهم پیشنهاد کثیف داده فقط بحث حجاب رو مطرح کرده

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: