به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوهای کامل شهردارشهرک صدرای شیراز با پرستوهای ” اطلاعات سپاه “

افتضاح مقامات عالیرتبه شهرداری شیراز با پرستوهای اطلاعات سپاه 

  نزدیک انتخابات شده است وپرستوهای اطلاعات  سپاه از لانه های خود رها شده تا رقبای ” سپاه ” و ” خامنه ای “را بی آبرو کنند . آنکس که با مسئولین ج.ا. چنین بیرحمانه برخورد می کند و برای بی آبروکردن آنان خود پرستومی فرستد و خود فیلم میگیرد بامخالفین چه ها می کند ؟  بدون فیلمهای تهیه شده توسط پرستوها هم مردم فساد دامن گستر مسئولین نظام فاسد ج.ا. را میدانند .یقه بسته وته ریش وکمی تملق ” خامنه ای ” و شرکت در “راهپیمایی اربعین نشانه های مسئولین غرق در فساد ج.ا. هرمسئول ج.ا خائن است مگراینکه خلافش ثابت شود. دستگیر شدگان

 

در  قضیه فساد اخلاقی ومالی شهرداری شهرک صدرای شیراز

۱- عباس ملک زاده شهردار شهرک صدرا در شیراز

۲- خانم جمالی مسئول امور قراردادها

۳- اکبر دانش مسئول حفاظت فیزیکی و عضو کمیسیون مناقصات

۴- مهندس میرزایی معاونت توسعه و منابع

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: