به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آقا زاده ” احمدی نژاد ” هم بله ! مثل ” ،”ساشا سبحانی” پول پارو می کند .

هر دم از این باغ بری میرسد ، تصاویری از زندگی بی بندو بار پسر “محمود احمدی نژاد ” با اموال به غارت رفته مردم . ” احمدی نژاد ”  مدعی حمایت از  مستضعفان و محرومان هم مثل بقیه مسئولان ج.ا. اهل سوء استفاده و مال مفت خوری است . از این دار و دسته حاکم ، یکی از دیگری مزورتر و دروغگوتر . در ویدیو می بینید که احمدی نژاد ، به زندگی اشرافی پسرش افتخار هم می کند .

 

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: