به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی مفتضح جدید از شاگرد مکتب ولایت ، رهرو راهپیمایی اربعین و تربیت شده نظام اسلامی : ساشا سبحانی

 

افتخار می کنند که بسیجی ها و فرزندان افراد فقیر و کم در آمد ، مانند محسن حججی و امثالهم را تربیت کرده و آنهارا برای دادن جان در راه اهداف ج.ا. به جبهه های جنگ می فرستند ، اما در همه کشورها سربازان و مزدوران نظامی ، از میان خانواده های فقیر و کم در آمد به جبهه های جنگ میروند و این برای نظام اسلامی افتخاری نیست ، آیا سربازان ارتش آمریکا بطور معمول از میان خانواده های افراد فقیر برنخواسته اند ؟ آیا سربازان ارتش هیتلری از میان فقیرترین و یا خانواده های کارگری نبودند ؟

آنچه که برای ج.ا. مایه شرمساری است فرزندان مسئولین درجه اول نظام هستند که ، اعتقادی به ج.ا.نداشته و به محض انکه به خارج می آیند به تمسخر تمامی شعارهای سیاسی – عقیدتی ، حکومت ولایی پرداخته  به نحوی افراطی به لاابالیگری روی می آورند ، یکی از نمونه های این آقا زاده ها ، ساشا سبحانی است که به لجن مال کردن  تمامی ارزشها انسانی رسیده و به مرحله فساد کامل اخلاقی در غلطیده است . ج.ا. حتی در تربیت نزدیکترین آدمها به خود شکست خورده است . ویدیو را ببینید و قضاوت کنید .

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: