به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دختر 8 ساله به قیمت 50 میلیون تومان به صیغه و عقد موقت مرد 28 ساله در آمد

ewdevaj

میلادجشانی- فاتیما صیادی

حکومت مفتضح اسلامی در اعمال احکام متحجر ، از ” داعش ” هم عقب مانده تر است ، دختر بچه 8 ساله ، به عقد موقت ( صیغه ) مرد 28 ساله در آمد .  مردم ایران خود آغشته به احکام و سنت های عقب مانده هستند ، حکومت اسلامی تنها ، نمودو مشوق   این عقب ماندگی  هاست .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: