به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی

 

bbc

 

فیلم “اعترافات اجباری” ساخته مازیار بهاری داستان چهار شخصیت ایرانی است که تحت شکنجه و فشار قرار گرفتند تا به آنچه نکرده بودند اعتراف کنند. مازیار بهاری در این فیلم نگاهی انداخته بر تاثیر اعترافات اجباری بر این افراد، خانواده هایشان، و همینطور جامعه ایران. در کنار این فیلم، برنامه های پرگار، نوبت شما، و شصت دقیقه هم طی یک هفته (۱۹ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲) در تلویزیون فارسی بی بی سی به موضوع اعترافات اجباری و ابعاد مختلف

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: