به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سکس و میزان اهمیت آن

 

bbc

فایل شنیداری میزگرد  در برنامه پرگار 

 

اهمیت سکس در زندگی چقدر است؟ با چه سنجه هایی می شود جواب این سوال را یافت؟ چه بخش از سکس طبیعی ست و چه سهمی از آن مربوط است به اجتماع و ساخت اجتماعی؟ بین سکس و عشق می توان رابطه ی قابل تعریفی یافت؟ راوی یکی از کتاب های میشل ولبک، رمان نویس معاصر فرانسوی، در جواب این انتقاد که به سکس اهمیت زیادی میدهد می گوید انکار نمیکنم که شاید در زندگی روزمره شادیهای دیگر کم کم جای سکس را بگیرند اما سکس آن لحظه‌ی منحصر به فردی ست که در آن بی واسطه از طریق اعضایمان متعهد میشویم. اگر با این حرف رمان نویس فرانسوی موافق باشید کارناوال های اقلیت‌های جنسی که در سطح جهانی سال به سال در حال گسترش است و بیان صریح تر و شایع تر مسائل جنسی در رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی را دلیلی بر صحت آن خواهید یافت. اما آیا چنین است؟ یک تحقیق جدید نشان داده که مردم بریتانیا نسبت به دهه‌های گذشته کم‌تر به اصطلاح سکس دارند. البته در این تحقیق تعریف سکس رابطه‌ی جنسی بین مرد و زن بوده است که خود سوال‌های جدید را پدید می آورد چرا که امروزه صحبت آشکار در مورد سکس باعث شده تنوع در عمل جنسی و در رابطه‌های جنسی بیشتر نمایان شود و به این معنا سکس از تعریف های مرسوم بگریزد. با آگاهی به این پیچیدگی‌ها، سه مهمان را به پرگار این هفته دعوت کرده ایم تا در این باره پرس و جو کنیم.

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: