به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شعر خوانی سیاسی دختری شجاع از نسل گرد افرید :

 

در ویدیوی ضمیمه شعر خوانی یک دختر شجاع بر علیه ” خامنه ای ”  ،علت العلل ، مشکلات مردم ایران را می بینید . این شجاعت ها و از خود گذشتگی ها بزودی ملی و فراگیر خواهد شدو آتشی در بیت خامنه ای خواهد انداخت .      

      

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: