به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” همسر خارجی ” سعید ملایی : سعید اینحا نزد ما و حالش بسیار خوبست .

 

 

جمهوری اسلامی ، مانند خر لنگ در گل مانده است ، و از همه سو تحت فشار قرار دارد و جالب است که مانند همه رژیمهای نا کار آمد خودش هم برای خودش مشکل می تراشد ، بقول معروف مثل بزی که نان چوپان را بخورد ، اجلش رسیده است : ورزشکاران را تحت فشار می گذارد که با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه ندهند  ، زنان را به میادین ورزشی راه نمی دهد و فیفا برایش خط و نشان کشیده است . حالا هم به سعید مولایی پیغام داده اند که می تواند به کشور برگردد  ، با اطمینان می توان گفت که اگر برگردد برای همیشه درزندان بزرگی بنام حکومت اسلامی اسیر خواهد شد . همسر وی با لهجه زیبایی به فارسی از وضعیت خوب وی می گوید . 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: