به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پشت صحنه باخت یک قهرمان: سعید ملایی

گریه و فریاد خشم آلود یک قهرمان : ” سعید ملایی ” بعد از باخت دستوری ازخشم می نالد و فریاد سر میدهد .

نظام ولایی حاکم بر ” ایران ” یک نظام سیاسی تمامیت گرا است ، یعنی همه آحاد ملت از دانشجو و معلم و کارگر و کارمند و ورزشکار  باید به زندگی از دریچه منافع  وسیاستهای آخوند های حاکم  نگاه کنند .  روحانیت نابکار  سالهاست که ورزشکاران را مجبور می کند تا با ورزشکاران ” اسراییلی ” روبرو نشوند و به انحا مختلف باخت خود را خود به دست خود رقم بزنند ، چون خامنه ای این ولی سفیه ، می خواهد به مردم فلسطین اثبات کند که گویا او یگانه پشتیبان آنها ست . ” سعید ملایی ” قهرمان جودو بیش از این ، این تحقیر را تاب نیاورد و از بازگشت به کشور خود داری کرد ، ویدیویی که می بینید پشت صحنه باخت ” ملایی ” را در آخرین  مسابقه ای که وی مجبور شد ، شکست بخورد نشان می دهد ، گریه قهرمان ، درد آور است ، نه فقط او که ملت ایران از دست فقهای نادان در رنج و عذاب هستند .

 

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: