به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” سحر ” در آتش جهل حاکمان حکومت اسلامی سوخت و “مهران مدیری ” وی را مسخره می کند .

” مهران مدیری ” انتری که لوطی اش سازمانهای اطلاعاتی حکومت اسلامی است ، در برنامه ای تلویزیونی به تمسخر دخترانی که بدنبال احقاق حق خود برای ورود به ” استادیوم های ورزشی ” هستند پرداخت و یکبار دگر نشان داد که وی و سایر سلبریتی های وابسته به حکومت ، بدنبال امکانات اقتصادی و اجتماعی ؛ به مردم خود پشت کرده اند ، اینان باید به فکر آن زمان هم باشند که ” لوطی ” اشان بمیرد و اینان بی جیره روزانه نواله و حب مانده و خمار بشوند انروز ، روز خنده ملت به اینها خواهد بود

 

” مهران مدیری ” در خدمت به ” نظام ” چه ” هیولایی ” شده است !. نظری به سریال ” هیولا “

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: