به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“پناهیان” : نمایندگان نامرد غلط می کنند که رای مخفی می دهند ، فلاحت پیشه : تو یک روضه خوان پاکت بگیر هستی

pan

” آب در لانه مورچگان افتاده ” و بقول خودشان که می گفتند که امام ششم اشان گفته ” اللهم امشغل الظالمین بالظالمین ” که گفته است ” خدایا بگذار که ظالمین به جان یکدیگر بیفتند” . روز تا روز وضعیت اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی بدتر می شود و گردانندگان آن در هراس از فروپاشی ، هر دسته ای ، آندسته دیگر را مسبب بوجود آمدن وضعیت موجود دانسته و شروع به هتاکی به یکدیگر می کنند . در  ویدیویی که می بینید ، ” پناهیان ” که  آخوندی هوچی و شلوغ کن نزدیک به ” بیت خامنه ای ” است و عضوفعال گروه درون حکومتی ” عماریون” است ، از اینکه نمایندگان با استفاده از رای دهی مخفی ، دو دوزه بازی کرده و در رای دادن ، مواضعی می گیرند که در موضع گیریهای علنی جرات ابراز آنرا ندارند ، بسیار ناراحت و می گوید شما ها مرد نیستید و نامرد هستید و غلط می کنید که رای مخفی می دهید ، در مقابل نیز نمایندگان هم به وی  اعتراض کرده و حتی یکی از آنها وی را ” روضه خوان پاکت بگیر خوانده است ” .

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: