به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کشته شدن یک معترض بدست یک مامور انتظامی وبقتل رسیدن مامور از سوی مردم .

shad2

خامنه ای عزم، جزم کرده است که نهایتا جنگ برادر
کشی را به ملت ایران تحمیل کند . کشته شدن یک
معترض بدست یک مامور انتظامی وبقتل رسیدن مامور
از سوی مردم . امشب دو مادر داغدار و دو خانواده خون
گریه می کنند و ولی فقیه دستانش به دو “خون ” دیگر
آغشته شد ! این حادثه امروز در ” شادگان” اتفاق افتاد و بخش دوم ویدیو ساعاتی بعد از ویدییوی اول بدست ما رسید 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: