به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شناخت علائم بالینی بیماری کرونا

 توئیت در باره شناخت از علائم بالینی بیماری کرونا از کاربر توئیتر  ” 

 تر جمه از سایت بهداشت جهانی

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: