به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

نقشه گستردگی  شیوع بیماری کرونا در ایران

نقشه گستردگی  شیوع بیماری کرونا در 7 اسفند 1389 -26/02/2020 – بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ERs7sPKXYAA7_en

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: