به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بحران ” کرونا ” : اکثریت ما ایرانیان سنت پرست و ضد علم هستیم ، سلطنت طلبان به “چهارشنبه سوری ” و”خرمقدس ها” به ضریح دخیل بستند .

lischar

 در بحبوحه ” اپیدمی کرونا ،” لیسیدن ضریح وگردهمایی برای چهارشنبه سوری !میان این دو جماعت خرافی و ضد علم فرق زیادی نیست

بارها در نوشته های مختلف به این موضوع اشاره شده است ، که رمز عقب ماندگی کشوری که ما ایرانیان خود و به گزاف آنرا “ مرز پر گهر ” و ” خاک آنرا سرچشمه هنر ” می دانیم ، اینستکه زیرحاکمیت سنتهای خرافی دست و پا میزنیم و ملک و  ملت و کیان دولت 2500 ساله ایرانی تحت  حاکمیت فرهنگی و سیاسی  این دوگرایش سیاسی – اجتماعی  و در مقابله با علم و پیشرفت در حال نابودی است . این چه مرز پر گهری است ،  که وسعت آن طی دوهزار سال از هشت میلیون کیلومتر مربع به وضعیت امروز رسیده ،  بین خودمان باشد ما ایرانیان هم لافزنان ماهری هستیم ! این گوهرها چرا نتوانسته انسانهای خردمند ، وطن پرست و جنگنده  تربیت کنند ؟. از یاد نبریم که ارتش تازه تاسیس ایران در جنگ دوم جهانی در کمتر از چند ساعت از هم پاشید و نیروهای آن هم یا به گدایی پرداختند و یا به راهزنی روی آوردند …

 حاکمیت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و فرهنگی جهل و خرافه برهبری ” خامنه ای ” در برخورد با موضوع اثبات شده ای مانند ” بیماری همه گیر و جهانی ویروس کرونا ” از 26 دی ماه 1398 و تا مدتها بعد از بر گزاری راهپیمایی 22 بهمن ، انتخابات 2 اسفند و بازهم تا انجام 55 پرواز ” هواپیمایی ماهان ” به مراکز و شهرهای پرخطر کشور چین ، شیوع اولیه ” ویروس کرونا ” در کشور را انکار کرد ، از اعلام علنی آن خود داری کرد و با ادعاهای گزاف و باطل مبنی بر سازه های ضریح مراکز زیارتی ضد ویروس و بیماری است ، از قرنطینه کردن ” قم ” این شهر پر خطر در اشاعه بیماری ” کرونا ” خود داری کرد و اشتباهاتی مرتکب شد که تن به خیانت میزند . بر اساس شواهد ” خامنه ای خود از اواخر دی ماه از نزدیک شدن دیدار کنند گانش ، به خود احتراز داشته و در قرنطینه بوده است و فقط بعد از همه گیری عمومی تن به پذیرش خطر واقعی همه گیری عمومی داده است و سلامت 80 میلیون ایرانی را فدای بر گزاری راهپیمایی 22 بهمن ، انتخابات در دوم اسفند و عقاید خرافی خود که مملکت ” امام زمان” اسیر این بلایا نمی شود کرده است .

از یاد نبریم که حدود 100 سال پیش (1298 خورشیدی -1918میلادی ) نیز در شیوع بیماری همه گستر ” آنفلوآنزای اسپانیایی – مِشمِشه یا زکام مسری ” این شهر مشهد بود که با توجه به سفرهر روزه ایرانیان به آنجا به مرکز شیوع آن بیماری تبدیل شد و زائران و روحانیون به نوکران بی جیره و مواجب انتقال آن ویروس تبدیل شدند و امروز علاوه بر شهر ” قم ” و آن خر مقدس ها ، بر گزار کنند گان ” چهار شنبه سوری نوع دیگری از برخورد ضد علمی با یک سنت و جشن ملی را بنمایش گذاشتند  و آنان  نیز به ناقلان ویروس ” کرونا ” تبدیل شدند . بر اساس یک نظر سنجی تنها یک در صد ، ایرانیان قرنطینه و قواعد آنرا جدی میگیرند و یک تحقیق که در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است مستدل کرده است اگر ایرانیان هم اکنون همه قواعد مبارزه با بیماری را اجرا کنند ، 120 هزار نفر از مردم مبتلا و 12 هزار نفر جان خود را از دست می دهند و در صورت همکاری کمتر باید انتظار مبتلا شدن 300 هزار و مرگ 110 هزار نفر را داشت و در صورت ادامه وضعیت فعلی که نه دولت و نه نظام ، تسلیم قواعد قرنطینه و رعایت بهداشت عمومی می شوند ، شمار مبتلایان می تواند تا 4 میلیون نفرهم افزایش یافته و بالغ بر 3 میلیون نفر جان خود را از دست بدهند .

طبیعتا آمارهای دروغ دولت ” حسن روحانی ” که در آخرین گزارش خود تعداد مبتلایان را  17361 و تعداد قربانیان را 5710 اعلام می کند در عدم توجه مردم به حفظ بهداشت و قرنطینه نقش دارد ، این در حالیست که بر اساس اظهار نظر یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی که اخیر از ایران دیدار کرده است تعداد واقعی مبتلایان به این بیماری در ایران 5 برابر آمار رسمی است .

اگر خامنه ای و بیت او متشکل از تعدادی ” اخوند ” عقب مانده از قافله تمدن  تا مدتها به مردم و هواداران خود خوش خیالی در برابر بلای ” کرونا ” تزریق کردند ، مخفی کردند ، و برای معالجه روغن بنفشه یا خواندن زیارت عاشورا تجویز کردند ، اگر حکومتی ها سلامت مردم را فدای برگزاری راه پیمایی 22 بهمن و بر گزاری انتخابات کردند ، اپوزیسیون همین رژیم ، که اتفاقا ادعای مدرن بودن می کنند  وبا آن فکل کروات های خود ،  آدم را یاد شخصیت کمدی ” عین الله باقر زاده “می اندازند ، درست در وانفسای اپیدمی ،  از مردم می خواهند که “چهارشنبه سوری ” را با شکوه تمام جشن بگیرند ، چون مدعی هستند که حکومت مخالف بر گزاری این سنت است و اینها هم بر آنند که به حکومت نشان دهند که می توانند مردم را برای برگزاری چهارشنبه سوری به خیابانها بکشند ، یعنی رسانه های سلطنت طلب که سلامت مردم را فدای اهداف سیاسی خود می کنند ، به اندازه همان ” خامنه ای ” ، جان و سلامت مردم برایشان به پشیزی نمی ارزد ! اگر انتقاد ما به حکومت اینست که همه ارزشها را فدای اهداف سیاسی خود می کند ، اپوزیسیون نیز در این مورد مشخص با دعوت مردم به بر گزاری جشن در حالتیکه وضعیت وخیم ” اپیدمی ” در ایران یک قرنطینه بسیار جدی را می طلبید ، با این دعوت ، سلامت مردم را فدای اهداف سیاسی خود کرد .

چگونه ممکنست در وضعیتی که میدانیم تعدا مبتلایان نه کمتر از دهها هزار نفر و تعداد در گذشتگان از این بیماری نه کمتر از چندین هزار نفر است و فاصله هر فرد با فرد دیگر باید نه کمتر از حداقل یک متر باشد از مردم خواست که به خیابانها بریزند و سنت ” چهارشنبه سوری ” را بر پا دارند ، این جماعت مانند ” حسن روحانی ” و ” خامنه ای ” که خود را در هفت سنگر مخفی کرده و فقط از راه ویدیو کنفرانس ، افاضات مفت می فرمایند که قرنطینه لازم نیست ودعا ی عاشورا بخوانید ، در لندن نشسته ، برای اجرای برنامه خود حتی به ” استودیوم ” هم نمی آیند و مردم را به خیابانها و رقص و پایکوبی دست در دست هم دعوت می کنند ، می بینید که اصحاب سلطنت و فقاهت ، ” ولایت فقیه ” و ” ولایتعهد ” هر دو به یک اندازه مردم را بعنوان اسباب و ابزار اهداف خود ، به کار میگیرند . می بینید که این دو جرثومه فساد یعنی ” ولایت ” چه از نوع کرواتی آن و چه از نوع ” عمامه بسر ” آن هردو به یک اندازه ضد علم و ضد خرد و درعین حال سنتگرا و بنیا د گرا هستند ؟ گیرم که ” ولایت فقیه ” بنیاد گرای دینی و آن یکی ” ولایت عهد ” بنیاد گرای ” تاریخی ” است .

اما مشکل فقط در ” ولایت فقیه “و ” ولایت عهد ” نیست

برای پرستیده شدن ” گاو ” به ” گاوپرست “هم نیاز هست ، در میان اکثریتی از مردم ما هم ، مقابله با واقعیت ها و تسلیم نشدن در مقابل روشهای علمی  مقابله با بیماری ، بعنوان یک شیوه زندگی ، پذیرفته شده است . خیل عظیم زوار حرمهای امام و امازاده ها را با خیل عظیم مسافران به شمال کشور ، به بندرعباس و بر گزار کنند گان مراسم “چهار شنبه سوری ”  مقایسه کنید ، این دو جماعت هر چند که ظاهر متفاوت دارند اما از نظر زندگی “باری به هر جهتی” وبه هیچ گرفتن قواعد علم پزشکی برای برخورد با ” اپیدمی کرونا ” بسیار شبیه به هم هستند ، بر گزار کنند گان ” چهار شنبه سوری ” درست به مانند ” لیس زن های حرم ” هستند و از نظر عقب ماندگی فکری فرقی با یکدیگر ندارند ، سردسته و مشوق آن زوار خر مقدس ” ولایت فقیه ” است و مشوق این یکی خر مقدس های معتقد به ” سنت های تاریخی ” ، ” ولایت عهد ” است ، در ضدیت با علم ویا استبداد و به هیچ شمردن جان و سلامت و زندگی مخاطبان خود دقیقا یکی هستند .، در میان  هر دو جماعت ، کسانی هستند که ” هم خود بیمار هستند و هم به مانند ” سرباز بی جیره و مواجب کرونا ، دیگران را ، بیمار می کنند . این یکی مداح و آخوند روضه خوان به بیمارستانها می فرستد و آن یکی به در اوج نیاز به جدی بودن ، اقدام مسخره ای بنام ” چالش رقص ” در بیمارستانها به راه انداخته و و می خواهد با ” بشکن و بالا بنداز ” کرونا ” را شکست دهد

 هنوز هم”صادق هدایت ” ها از دست این ملت خود کشی خواهند کرد ! 

 چه زیبا گفت آن اندیشمند معاصر که ” این فقیه نیست که ولی شده است این ولی است که جامه فقاهت به تن کرده است ” یعنی اینکه ایرانیان تا مدرن نشوند و به نوزایی ، اهتمام نورزند ، همیشه یک ” ولی ” بر بالای سرشان نشسته و بر آنان حکم و آنان را به هر کجا که بخواهد میراند . اطمینان داشته باشد اگر امروز هم ” صادق هدایت ” زنده بود ، باز خودکشی میکرد و اگر ” نیما یوشیج زنده بود بازهم میسرود که :

 می تراود مهتاب

می درخشد شب تاب

مانده پای آبله از راه دراز

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در، می گوید با خود:

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند .

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: