به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اوج وقاحت یک آخوند در سوء استفاده از یک نوجوان

 

« جمهوری اسلامی » مدتها ست که دیگر مشروعیت ندارد و مردم در پی یافتن فرصت مناسب برای تعیین تکلیف با این گروه ظالم ، بیدین و بی خدا و ضد اخلاق و انسانیت هستند . « آخوند » اکنون دیگر نماد سوء استفاده ، ضدیت با اخلاق و مذهب و حتی همان دین وآیین سنتی مردم است . در این ویدیو مبینید که یک آخوند در حال سوء استفاده جنسی از یک نوجوان در ملاء عام  ودر یک خیابان است .

Tagged as: , , ,

Categorised in: سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: