به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

.. خامنه ای و حزب الله فقط باسیلی انقلاب تنبیه می شوند

 

 

دخترکم چرا بیهوده «یا خدا » میگویی ؟ در « ج.ا.» خدا مرده است .

 

بازهم تخریب خانه بر سر آلونک نشینان و فریاد«یا خدای» بی پناهان.

جمهوری اسلامی و هوادارانش رسوا ترین مدعیان عدالت و دفاع از بی پناه و مستضعف هستند . شکی نیست که در همه جای دنیا فقیر و بی سر پناه وجود دارد ، شکی نیست که در بسیاری از کشورها خصوصی سازی های گسترده موجب بیکاری و از بین رفتن ظرفیتهای تولیدی می شود ، اما در هیچ کجای دنیا دولت و نظام سیاسی حاکم در عین ارتکاب به سرکوب و اعدام   کارگر ومستعف و بی پناه  و دادن همه امکانات به صاحبان بزرگرترین صاحبان سرمایه های مالی وانگلی ، ادعای انقلابی بودن و دفاع از محروم و فقیر و مستضعف ندارند . در هیج کجای دنیا و هیج نظامی مرتکب افزایش قیمت حاملهای انرژی در حد 500 و یا 600 در صدی در یک دوره زمانی کوتاه و بعد مدعی انجام سیاست « شوک قیمتی » برای خدمت به مستضعفان نشده است .

وقاحت جناح حاکم در ایران در آنست که همزمان با تخریب آلونک فقیرترین بخشهای مردم ادعای مستضعف پناهی دارد، همزمان با کشتن مردمی که برای جلوگیری از تحریب خانه اش بدفاع برخاسته ودر همان حال چنان فریا دفاع از کوخ نشین بلند می کند که فریاد « آی دزد » دزدان را بخاطر می آورد . همزمان با کشتن معترضین به افزایش قیمت مدعی دفاع از خون آنان می شود .

جزای حاکمیتی چنین مفتضح ، نالایق و سرکوبگر « انقلاب » است . آری این حکومت را فقط می توان با سیلی انقلاب از خواب بیدار کرد و از ارتکاب خیانت بیش از این به ملک و ملت  باز داشت .

اکنون معلوم شده است که 3 زن سرپرست خانوار در این اتاق دست ساز همراه با 5 فرزندنشان سکونت داشته اند . در پی تخریب خانه ُ یکی از این زنان خود را به آأتش کشید که با 18٪ سوختگی اکنون در بیمارستان بستری است .مقامات دادگستری استان هرمزگان با ریختن اشک تمساح  از احضار شهر دار و ماموران تخریب صحبت کردند و از کمک به ساکنین آلونک تخریب شده حرف زدند که با توجه به نمونه های فبلی و کشته شدن یک زن به نام « آسیه پناهی » در جریان تخزیب آلونکش بر سر وی و عدم دریافت هر گونه کمک ُ بنظر میرسد این ادعا نیز لافی باشد که مقامات « ج.ا.» معمولا در این موارد میزنند .

جالب است که کسانی هم مانند « میلاد گودرزی » و دانشجویان عدالت خواه که خودنیز توسط همین حکومت بازداشت و زندانی و شلاق زده میشوند هنوز از این حکومت دفاع می کنند که گویا این حکومت اسلام است و اگر برود دین وآیین مردم بخطر می افتد و این نیست و دقیقا برعکس است ، در نظام فقها و ولایی « خامنه ای » است که خدا مرده است  این نظام را باید سرنگون کرد در نظامی عادلانه تر ، متولیان ملبس به لباس حافظان دین ،در سیاست دخالت نخواهند کرد و بدینوسیله از انتقام مردم هم مصون خواهند بود  .

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: