به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی آخرین لحظات حیات « محسن فخری زاده » .. « نامردی » را با «‌نامردی » کشتند !

ادعا می کنند که در چهار پایتخت کشورهای منطقه قدرقدرتی می کنند ، اما نمی توانند امنیت مرموز ترین شخصیت برنامه های اتمی خود را حفظ کنند . عوامل ترور ابتدا و احتمالا از طریق کنترل از راه دور، یک خود رو« نیسان آبی رنگ »‌ را که در مسیر عبور خودرو « محسن فخری زاده » ، محافظان و احتمالا بعضی از اعضای خانواده اش بوده منفجر می کنند و دقایقی بعد یک خود رو حامل افراد مسلح به اتومبیل حامل « فخری زاده » نزدیک شده و آنرا به رگبار مسلسل می بندد.  همانطور که در ویدیو مشاهده می کنید ، عوامل ترور توانسته اند با خیال راحت از صحنه فیلم و ویدیو تهیه کرده وبعد محل را ترک کنند . شکی نیست که خود رو حامل عوامل مسلح که به اتومبیل « فخری زاده » و همراهانش شلیک نهایی کرده اند نمی توانسته اند در زمان انفجار « نیسان آبی رنگ » در محل بوده باشند و قطعا برای حذر از موج انفجاری که حتی ترانسفور ماتور برق نزدیک به محل انفجار را به چد متر دورتر پرتاب کرده باید در چند صد متری محل عملیات در انتظار بوده باشند و بعد از انفجار به محل رسیده و سرنشینان نیمه جان را به رگبار بسته اند .که همه اینها نشان دهنده  امکانات وسیع عوامل ترور در ایران است .

امنیت ادعایی « خامنه ای » و عوامل اطلاعات « سپاه »‌ بسیار شکننده است ودر سالهای اخیر شخصیت های مهمی در داخل ایران ترور شده اند ، مرزبانان ایرانی را دو یا سه مرتبه براحتی دستگیر کرده و به پاکستان انتقال داده اند ویا در قلب تهران عملیات مسلحانه انجام داده اند . بجرات می توان گفت که دشمنان « ج.ا.» اگر بخواهند و در چشم بهمزدنی توان نابود کردن « نظام ولایی » را دارند ، اما بنطر میرسد که هراس از خلاء قدرت و نا روشن بودن وضعیت تا بر سر کار آمدن نظام سیاسی مستقر دیگر ، تنها دلیلی است که دست به حرکت قطعی برای سرنگون کردن « ج.ا.» نمی زنند و ادعاهای قدرت اطلاعاتی و نظامی « ج.ا.» لافی بیش نیست .

از سوی دیگر چنین حوادثی را می توان چنین عنوان داد که «‌نامردی را با نامردی کشتند »‌ مگر « فخری زاده » از فرماندهان همان « سپاه » ی نیست که در آبان ماه 1398 ُ صدها زن و کودک و انسان بیگناه و بیدفاع را بخاک و خون کشیدند وو بعد هم گفتند «‌کدام آبان »‌ ُ مگر عوامل همین « سپاه » در سال 1367 چند هزار زندانی اسیر و بیدفاع را بقتل نرساندند ؟ مگر کارون حاجی زاده کودک خردسال حمید حاجی زاده « نویسنده » را فقط بخاطر اینکه صحنه قتل پدرش توسط عوامل اطلاعاتی را دیده بود ، کارد آجین نکردند ؟

برای کشته شدن چنین آدمهای بیرحمی  ، اشکی بر گونه جاری نخواهد شد . خانواده های بسیاری از کشته شدگان حوادٍث اخیر ، بازماندگان  اعدام شدگان این نظام و شکنجه شدگان توسط سپاهیان ُ امورز و بعد از این قتل ، خنده رضایت بر لبشان نشسته است و این عاقبتی است که اینان خود برای خود رقم زده اند با مردم خود « نامردی » کرده اند وبا « نامردی » کشته می شوند .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: