به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

« فخری زاده » با 5 تیر خلاص در آغوش همسرش کشته شد و نه با مسلسل هدایت شونده !

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران « علی فدوی » در تازه ترین روایت غلو آمیز  خود از نحوه کشته شدن « محسن فخری زاده » ُ بر مبنای حرف « دروغ را چنان بزرگ بگو که مخاطب نتواند باور کند که یک انسان می تواند چنان دروغ فاحشی بگوید و ادعای تو را باور کند » در باره نحوه کشته شدن دانشمند اتمی نظام جمهوری اسلامی چنین گفت :

«11 پاسدار همراه  شهید فخری‌زاده بوده‌اند و انفجار نیسان هم به‌خاطر از بین بردن پاسداران بود. هیچ آدمی در صحنه ترور نبود و 13 تیر کلاً شلیک شده و همه از تیربار داخل نیسان بوده است و بقیه تیرها توسط محافظان شلیک شده است. تیربار داخل نیسان هم مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره‌ای بوده که روی شهید فخری‌زاده زوم کرده بود و از هوش مصنوعی بهره می‌برده است.»

اما وی فراموش کرده بود که در تمامی روایات مربوط به نحوه ترور و از سوی تمامی سایتها و روزنامه های داخل ایران ادعا شده بود که خود رو نیسان که در مسیر تردد سوژه پارک شده بوده ابتدائا و بعد از عبور خودرو اول که متعلق به محافظان وی بوده است منفجر شده و حتی درب خودرو به 200 متری محل انفجار پرتاب شده است و حتی : فریدون عباسی دوانی رییس کمیسیون انرژی مجلس در اولین مصاحبه های بعد از حادثه مشخصا مطرح کرد که تیم ترور ابتدا با انفجار خودرو نیسان اتومبیل حامل « فخری زاده » را متوقف و بعد از توقف اتومبیل،بسوی وی شروع به تیر اندازی کرد .خوب اکنون این سئوال منطقی مطرح می شود که مسلسل خودکار مجهز به کنترل ماهواره ای که بر روی نیسان  کار گذاشته شده بوده است چگونه بعد از انفجار آن خودرو بازهم به نشانه گیری دقیق ماهواره ای بر روی چهره « فخری زاده »‌دهها تیر شلیک کرده  و وی را کشته است؟ ، در آنزمان که « فخری زاده » مورد اصابت تیر قرار گرفته اصلا « نیسان » وجود نداشته ، منفجر شده بوده است و نمی توانسته مسلسل خیالی  « فدوی » از آنجا به سوژه شلیک کرده باشد . وی حتی در همین سخنرانی خود هم به انفجار ابتدایی وانت نیسان اشاره می کند .

ترور چگونه اتفاق افتاده است ؟

در مصاحبه اولیه وشب بعد از حادثه ، همسر « فخری زاده » ، اشاره کرد که ابتدائا صدای انفجار و یک لرزش شنیده شده است و « فخری زاده »  بعد از توقف و بخاطر در معرض موج انفجار قرار گرفتن و از کار افتادن ماشین از ماشین خود « که احتمالا همان ماشین سیاه رنگی نبوده که تصویر آن بعنوان خود رو حامل سوژه ، در خبرگزاری های رسمی نشان داده شد ، چون این خود رو سیاهرنگ هیچ شباهتی به یک خود رو که در فاصله 20 متری یک خودرو منفجر شده بوده باشد نداشت ، خودرو اصلی بخاطر آغشته بخون بودن و تخریب بیش از حد احتمالا نشان داده نشده است»‌ بعد از تخریب نیسان که در همه روایتها بطور مشترک نقل شده و در حالیکه خود رو اول حامل محافظان از منطقه فاصله گرفته بوده است و ماشین دوم حامل محافظان بخاظر وجود دود و انفجار نیسان امکان نزدیک شدن به اتومبیل « فخری زاده » را نداشته ، « فخری زاده » فرصت پیاده شدن از ماشین پیدا نکرده و اعضای تیم ترور که حتی ممکنست کسانی از میان محافظان وی نیز در میان آنان بوده باشند ، خود را به اتومبیل رسانده و براحتی وی را با چدین گلوله خلاص کشته اند . دقت کنید پسر « فخری زاده » می گوید که مادر وی در پی اصابت هر گلوله به او ارتعاش تن و بدن شوهرش را حس می کرده و با کشیدن دست به محل گلوله دستش خونین می شده است .

البته باید دقت کرد که مصاحبه ای که همسر « فخری زاده » در همان شب اول حادثه انجام داد که طی آن فردی با تکرار کلمات وی را وادار به خواندن همان متن مورد نظر میکرد، اصلا شباهتی به فردی که عصر همانروز در صحنه یک انفجار در 50 متری خود و بعد کشته شدن همسرش در آغوش خود باشد نداشت و ممکنست که زن دیگری که شاید همسر دوم و یا همکار و …. باشد در کنار وی و در صحنه قتل حضور داشته  بوده است .

این توصیف و تعریف از صحنه ترور بواقعیت بسیار نزدیکتر است ، چه اینکه تصاویر مورد تعقیب اعلام شده از سوی وزارت اطلاعات اثبات می کند که حداقل یکی از افراد مورد تعقیب   پاسدار بوده است ، یعنی تیم ترور با توجه به اینکه غریبه نبوده اند و از میان خود پاسداران و یا حتی احتمالا از میان تیم محافظت کننده بوده اند ُ با فراغ بال و با وقت و حوصله  ، بعد از انفجار « نیسان » بسروقت اتومبیل حامل « فخری زاده » آمده و به مانند یک صحنه اعدام که جمهوری اسلامی خود در مورد هزاران هزار مخالف خود اجرا کرده است،ُ فخری زاده را که احتمالا بر اثر انفجار اولیه مجروح شده بوده است در درون خود رو و یا در همان نزدیکی درب خودرو  با زدن 5 تیر خلاص به سر و بدن وی اورا ، با بیرحمی تمام و بشکلی انتقامی می کشند .

تنها ویدیوی موجود منتسب به صحنه ترور « فخری زاده » که در سایت « العربیه » منتشر شد 

چرا « سپاه پاسداران »‌ حقیقت صحنه ترور را می پوشاند ؟‌

حقیقت اینستکه مجموعه عملیات تخریب و ترور و آتش سوزی هایی که در نزدیک به دهسال در ایران اتفاق اتفاق افتاده است سیستم های امنیتی  و توان ضد اطلاعاتی پر ادعای « ج.ا.» را بشدت تحقیر کرده و بی اعتمادی شدید هواداران نظام در داخل و خارج را فراهم آورده است . نگاهی به مجموعه حوادث ترورو تحریب چند سال اخیر ادعای ما را اثبات می کند .

  • سال 1386 انفجار پارچین .
  • قتل 5 تن از دانشمندان هسته ای از سال 1385تا امروز
  • انفحار در زاغه موشکی سپاه در 1390 که منجر به کشته شدن « حسن تهرانی مقدم » شد .
  • انفجار در خجیر و نطنز که موجب وارد آمدن خسارات جدی به صنایع هسته ای « ج.ا.» شد
  • ترور یک عرب ساکن ایران به همراه یک زن که خبرگزاری های خارجی وی را « ابو محمد المصری » و دخترش اعلام کردند .

این حوادث را در زمینه دهها آتش سوزی ونشت گاز کلر در یک مجموعه پترو شیمی و…. در نظر بگیرید آنگاه متوجه می شوید که چرا « علی فدوی » به جای اینکه حقیقت را بگوید که اعضای تیم ترور « فخری زاده » خود از اعضای محافظان وی بوده اندو بخاطر همین با دقت فراوان بجز وی در این  حادثه هیچکس دیگری کشته نشده است ، داستان تخیلی سر می دهد که مسلسل مجهز به هدایت ماهواره ای آنهم بر روی یک دستگاه نیسان که قبل از آن خود گفته که منفجر شده است، باعث کشته شدن بزرگترین دانشمند هسته ای نظام شده است . وی اگر حقیقت را بگوید که یکی از خود پاسداران تیم محافظت از « فخری زاده» به مانند یک دشمن خونی ُ وی را با شلیک تیرهای خلاص کشته شده است به تنفری که در میان اعضای رده پایین « سپاه » نسبت به رهبران سپاه وجود دارد اعتراف می کند و طبیعی است که نخواهد این واقعیت را بزبان آورد .

البته سرنوشت همه نظام های سیاسی که به مردم خود پشت می کنندو و به بیگانه وابسته می شوند از این بهتر نمی شود

 

Tagged as: , , ,

1 Response »

  1. خداوند قلب سنگی این شریر ها در ایران و جهان رو به قلب گوشتی تبدیل کند آمین 🙌🌹

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: