به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

«اصولگرایان » هار شده اند: سیلی نماینده حزب اللهی به گوش سرباز مملکت :

 

چهره جهنمی نماینده اصولگرای هتاک و زورگو « عنابستانی »

« رایحه خوش قدرت » ، « شیفتگان خدمت نه تشنگان قدرت » ،  «دهندگان مزد کارگر قبل از اینکه عرق جبین او خشک شود » و دهها وصدها لقب دروغین که آخوندها و مزدوران آنها به گزاف  به خود میدادند و امروز معلوم شده که آخوند و حزب اللهی جماعت در غارت ودزدی و بی احترامی به مستضعف دست ظالمترین حاکمین تاریخ را از پشت بسته اند . آن حزب اللهی اختلاس می کند ، آن دیگری با باطوم بر سر و تن هر کارگر و مستضعف می کوبد ، آن حزب اللهی دیگر می گوید مردم چه حقی دارند و در حادثه امروز نماینده اصولگرای مجلس به سرباز راهنمایی که به وی گفته حق عبور از خط ویژه را ندارد توهین کرده و حتی به گوش وی سیلی زده است . در ویدیو شاهد تنفر مردم از کارگزاران نظام هستیم و  با نفرین کردن و ناسزا گفتن به وی انزجار خود را از حکومت ظلم اسلامی نشان میدهند . نام نماینده مزبور «عنابستانی » در جبهه اصولگریان و از نزدیکان به« احمدی نژاد » بوده است . زود باشد که مردم بزرگ ایران بینی این جماعت خود بزرگ پندار حزب اللهی را به خاک مذلت بمالند . آن روز دیر نیست .

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: