به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رهبر نظام ولایی در آئینه طنز: من عقل ناقصی دارم !

من جسم ناقصی دارم

 من جسم ناقصی دارم

رهبر جمهوری اسلامی انکس که در مقابل هیچکس حتی « خدا » هم مسئول نیست ، آنکس که اکنون دیگر کلاهش پیش مردم پشمی ندارد ، سوژه خوبی برای طنز و دست انداختن است . اما او در آن سخنرانی فتنه انگیز خود در سال 1388  باید بجای اینکه بگوید: من جسم ناقصی دارم ، می گفت که عقل ناقصی دارد . نقصی که در دوران رهبری وی بر کشور موجب فلاکتهای بیشمار برای ملت و کشور شده است . افرین براین دو جوان مبتکر که ریا و دو رویی ، رهبر ولایی را بزبان طنز بنمایش گذاشته اند .

لینک بارگذاری ویدیو 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: