به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

نویسندگان نامه به ” جو بایدن ” مشتی ندانم کار و آلت دست دستگاههای اطلاعاتی «ج.ا.» .

 

سی وهشت  تن از فعالان سیاسی و شبکه های اجتماعی  و جامعه مدنی طی نامه ای به رییس جمهور ایالات متحده آمریکا از وی خواستار ادامه فشار های حداکثری اعمال شده از جانب ” دو نالد ترامپ ” بر « ج.ا.» شده و از وی خواستار تضمین حمایت آن کشور از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی شدند  

در دنیای سیاست اعمال و کنش های سیاسی را نه با نیت مجریان آن که با نتیجه عملی و تاثیرات اجتماعی آن می سنجند .

بر این مبنا و منواال قضاوت در باره تاثیرات نامه 38 تن از قعالان سیاسی – اجتماعی به” جوبایدن” مبنی بر ادامه فشار حداکثری برنظام ولایی حاکم بر ایران را نه بر اساس شناخت معینی که از نویسندگان این نامه داریم که بر مبنای تصویری که این نامه از مبارزین و فعالان سیاسی برای مردم و بخصوص برقشر عظیم خاکستری که نه به اپوزیسیون گرایشی دارند و نه به “رژیم ” ، بر جای می گذارد منفی ارزیابی کرده ومعتقدیم که تاثیرات این نامه مستقیما در راستای اهداف رژیم برای  ایجاد تاثیر منفی و سیاه از ” اپوزیسیون ” است . البته بعضی از فعالان و نویسندگان این نامه نیز با اینکه بسیار سرخ می نمایند و فریادهای سخت ضد رژیمی سر میدهند ، اما مانند تربچه نقلی سرخ ، پوک و توخالی هستند و به اپوزیسیون و مبارزات مردم ایران آسیب های جدی زده و می زنند  . در میان امضا کنند گان این نامه کسانی هستند که علیرغم زندانی بودن و طی دوران  مثلا محکومیت و یا بازداشت  خود و بعضا در حال اعتصاب غذا ، به رادیوهای طرفدار نظام سابق تلفن زده در میز گردهای آنان شرکت کره وشعار های سخت ضد رژیمی میداند و این در حالی بود که زندانیانی مانند « آرش صادقی » یا « آتنا دائمی » ، « زینب جلالیان » ، « گلرخ ایرایی » و  بسیاری دیگر در زندانهای رژیم گم شده و خبری از آنان نیست ، اگر یک زندانی درست در چنین شرایطی امکان شرکت در برنامه زنده رادیویی خارج از کشور را پیدا می کند اگر مشکوک به همکاری بارژیم و یا در خوش بینانه ترین حالت تبدیل شدن به آلت دست رژیم نیست پس چه نامی می توانیم بر آن بگذاریم ؟ و جالب اینستکه تعزیه گردان این مضحکه نامه به «جو بایدن » یکی از همان 14 نفری است که از درون زندان امکان شرکت در میزگردهای ضد رژیمی رسانه « ایران فردا» را داشت .

چرا تاثیرات نامه 38 نفر در راستای اهداف «رژیم اسلامی » است ؟

همه میدانیم که یکی از برنامه های تبلیغاتی دستگاههای اطلاعاتی رژیم اینستکه اپوزیسیون و مخالفان خود را مشتی وطن فروش و همکار کشورهای خارجی و مشخصا « آمریکا » معرفی کند .

البته دقت داشته باشیم گروههای هدف تبلیغات و پروپاگاندای رژیم نه روشنفکران و اقشار آگاه که خیل عظیم روستاییان ، پاسداران و اقشار سنتی  که دارای هژمونی فرهنگی سیاسی بر اکثریت مردم ایران هستند  است . یکی از محورهای تبلیغاتی اطلاعات سپاه مطرح کردن تاثیرات مخرب تحریمها بر زندگی مردم است که فارغ از بزرگنمایی های تبلیغاتی « رژیم » شک نباید کرد که تحریمها نیز نقش مستقیم بر کوچکتر کردن سفره مردم داشته است . هیچ مردمی را در هیچ کجای دنیا پیدا نخواهید کرد که کشوری دیگر را به  تهاجم اقتصادی و نظامی به کشور خود ترغیب کند هر چند که کشور مفروض توسط ستمکارترین حاکمان اداره شود  . شکی نیست که همراهی با کشور رقیب حاکمان یک کشور ، عملا به معنای باز کردن در قلعه بر روی مهاجمان معنی داده و در هیچ فرهنگی پذیرفته نیست و هر کس که به این کار تن دهد مهر پایانی بر زندگی سیاسی خود نهاده است .

رژیم حاکم هم سعی دارد که به هواداران خود اثبات کند که هر مخالفتی با وی به همکاری با کشورهای رقیب وی حتی در حد حمایت از گرسنگی دادن به بخشهایی از ملت است . اکنون 38 فعال امور سیاسی با نوشتن نامه ای به رییس جمهور آمریکا خواهان اعمال و ادامه فشار حداکثری شده اند ، اما بنطر میرسد که تداوم تحریمها و فشارهای حداکثری بیشتر از هر کس دیگری خانواده های کارگری و اقشار بشدت فقیر را تحت تاثیر خود قرار داده و در میان آنان تنفری جدی نسبت به حامیان تحریم بوجود می آورد .

دستگاههای اطلاعاتی رژیم که سعی داشتند به هواداران خود و اقشار خاکستری بقبولانند که اپوزیسیون و مخالفان وی از سیاست گرسنگی دادن به مردم ایران حمایت می کنند ، اکنون می توانند ادعا کنند که مدرک هم دارند و این 38 تن همگی از تحریمها و سختتر شدن آنها حمایت می کنند . رژیم به حرکاتی از این دست  دامن میزند تا انسجام طرفدران خود را بازهم منسجمتر  و آنانرا برای حمله به بقول خود مشتی وطنفروش و متحد خا رجی تحریک کند و درست در این میانه این 38 نفر که قطعا چند نفر از میان آنان با دستگاههای اطلاعاتی رژیم سر وسری دارند نامه درخواست از « بایدن » را نوشته وعملا کاری را که رژیم نمی توانست با صدها ساعت کار تبلیغاتی انجام دهد ، این آقایان و خانمها خود انجام داده و بطور دربست در راستای  اهداف رژیم عمل کرده اند .

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: