به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تاریخ معاصر از نگاه « ناصر شاهین پر » از منظری مستقل با “سعید بهبهانی “

 

« ناصر شاهین پر » از منظری فراتر از وابستگی ها و تعلقات گروهی و حزبی و ایدئولوژیک به تاریخ  معاصر نگاه می کند و در وانفسای قحط الرجال رسانه و دیدگاه مستقل ، وی قطعا سرمایه ای است که باید با تحلیل هایش بادقت و توجه گوش کرده و از آن آموخت .

تحلیهای « شاهین پر» در باره تاریخ معاصر در رسانه « میهن تی . وی » به مدیریت « سعید بهبهانی »  منتشر و د ر معرض نظر علاقمندان قرار می گیرد . از انجاییکه همگان امکان مراجعه به « یو تیوب » را نداشته و در ایران مشاهده فایلهای ویدیویی بسیار مشکل است ، بر آن شدیم که این ویدیو هار رابه فایلهای شنیداری تبدیل کرده تا امکان انتشار وسیعتری داشته باشند .

امیدکه رسانه ها و تحلیلگران مستقل ، بتوانند علیرغم محدودیت امکانات ، امکان انتقال تجربه به نسل جوان را روز تا روز بیشتر و بیشتر پیدا کنند .

نقش نفت درتاریخ معاصروبویژه انقلاب 1357 ایران با نگاه ناصر شاهین پر1-

دانلود فایل شنیداری 

2نگاهی به ریشه های پانزده خرداد 1342 با نگاه ناصر شاهین پر

دانلود فایل شنیداری 

3-در چرائی ریشه های عدم اعتماد با نگاه ناصر شاهین پر

دانلود فایل شنیداری 

4-28 مرداد درنگاه تاریخ گفت وگوی سعید بهبهانی با ناصر شاهین پر

دانلود فایل شنیداری 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: