به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فرمانده سپاهی ، با تنبیه ،  دست سرباز هنگ مرزی را شکست ! سربازبه افغانستان پناهنده شد .

 نظام دهشت و وحشت ولایی هر روز افتضاح جدیدی در بدرفتاری با ایرانیان ببار می آورد .

 فرقه بدنام « ولایی » حاکم  که بامردم ایران  به مانند اسرای جنگی رفتارکرده و گاه آنانرا در خیابانها می کشد و اعدام می کندو  مورد ضرب و شتم قرار می دهد و گاه مجبورشان می کند که در میدانهای ورزشی ، به خواسته های ابلهانه آنان تن داده و با ورزشکار اسراییلی مسابقه ندهند و در زمان  انتخابات، باید به افراد منتخب شورای سفیهان نگهبان رای دهند ، چنان وحشت و دهشتی در دولتمداری و حکمرانی براه انداخته است که ورزشکار ایرانی « سعید ملایی » برای فرار از این ظلم و جور به « مغولستان » پناهنده شد ، و میدانیم پناهنده شدن یک ورزشکار پر افتخار ایرانی به مغولستان برای ما ایرانیان  تا چه حد تحقیر آمیز است و خاطره کشتار و دهشت مغولان در هجوم به ایران هنوز هم جان و روح ما را آزار میدهد.

چرا باید توسط سربازان ولایت دهشت ،  فضایی در ورزش کشور فراهم شود که هرروز شاهد فرار قهرمانی و ستاره ای از کشور باشیم .

 آخرین رسوایی نظام اهریمنی ولایی در هنگ مرزی زابل اتفاق افتاده و یک سرباز توسط مافوق سپاهی خود چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که دستش شکسته و بعد از  تهدید  به مرگ شدن ، از ترس جان به مرزداران کشور « افغانستان » پناهنده و در انجا مورد درمان و مهربانی قرار گرفته است .

رسانه ها و روزی نامه های دستگاه وحشت ولایت ، برای کم کردن ضربه این واقعه وحشتناک ، این اتفاق را مربوط به یک سال پیش اعلام کرده و شروع به سخن پراکنی از هر نوع کردند.

نظام تروریستی ولایی ، که از ابزار ترور پیش از هر کس ، بر علیه ملت ایران  استفاده میبرد تا آن حد که یک ایرانی باید از شر سپاهی و بسیجی حزب اللهی  وآبجی زینب ها ، به مغولستان و افغانستان و …. پناهنده شود .

 مردم بزودی برای فرار از حاکمیت ولایی ، حتی حاضر به پناهنده شدن به کره شمالی خواهند شد . آیا وقت آن نشده است که تکلیف را با رهبر نا کار امد و طرفداران حزب اللهی وی یکسره کنیم ؟ .

 

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: