به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

معصومیت مادرانه “نرگس محمدی ” اسیر نیرنگ ولایت در مصاحبه با ” منوتو “

 

 

اصلاح طلبان رسانه های برانداز را در جهت اهداف  سربازان ولایت  ، تسخیر می کنند . در حاشیه حضور عباس عبدی در بی بی سی فارسی ، نرگس محمدی در « من و تو» و صادق زیبا کلام در « ایران فردا»

 این مقاله در پی روشنی انداختن به منافع رژیم در آزاد گذاشتن بعضی از مخالفین  و در اینجا اصلاح طلبان و مشصا ” نرگس محمدی ” ، ” عباس عبدی ” و ” صادق زیبا کلام ”  است .

بنظر میرسد دستگاههای اطلاعاتی رژیم ولایی که سر شیطان راهم کلاه می گذارند ، برای سوء استفاده از مخالفان  منسوب به جریان اصلاح طلبی که از چم و خم مسائل اطلاعاتی و تبلغیاتی رژیم آگاهی  کافی ندارند ، با مشکل چندانی روبرو نیستند .

اصلاح طلبان جدا از شجاعتهای فردی آنان ،  از نظر تاریخی در برخورد با جریان انحصار طلب حاکم  به نوعی خود کم بینی و تسلیم طلبی دچار هستند . از یاد نبریم که سردمدار  جریان اصلاح طلبی معروف به « سردار سازندگی » : ” هاشمی رفسنجانی ” با چه بلاهتی قدرت را که بطور کامل در دستانش  قرار داشت در جریان مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر به « خامنه ای » تحویل داد و موجب حاکمیت رهبر دد منش ولایی بر ایران اهورایی شد که آن اشتباه و تا کنون گریبانگیر ملک و ملت است

جریان اصلاح طلبی و نواندیشی دینی از شجاعترین فرزندان ایران ، مبارزانی اخته تحویل جامعه میدهد که عیرغم تحمل سختترین دوران زندان و شکنجه و سلول انفرادی نهایتا ، فاقد  توان تولید فکر و اندیشه و تئوری برای مبارزه  با نظام ولایی هستند .

 جریان اصلاح طلبی جریانی سترون و فاقد شجاعت  و درایت لازم برای مبارزه با یکی از خشن ترین حکومتهایی است که ایران تا کنون بخود دیده است .

دستگاههای اطلاعاتی و تبلیغاتی ولایت اکنون و در آخرین عملیات نفوذ و ضد اطلاعاتی خود ، « اصلاح طلبان » را که تا کنون دهها نفر از آنها را کشته و بخاک وخون کشیده اند ، و صدها نفر از آنان هنوز  زندانی و رهبرشان در حصر ،  آری اصلاح طلبان را برای تبلیغ نظرات خود  خود به عوامل بی جیره و مواجب خود تبدیل کرده است و اینان ندانسته بگمان اینکه در حال تبلیغ نظرات اصلاح طلبانه خود هستند به این دام می افتند .

به چند نمونه از عملیات موفق دستگاهای اطلاغاتی رژیم در بخدمت گرفتن فعالان  اصلاح طلب اشاره می کنیم .

اهداف تبلیغاتی نظام از زبان اصلاح طلبان ودر رسانه های برونمرزوی و براندازان .

نرگس محمدی جنگنده و شجاع در سلولهای زندان  اما اسیر دست تبلیغات اطلاعات ولایت در بیرون از زندان !

نر گس محمدی که بیش از هر چیز و قبل از یک مبارز ضد رژیم بودن ، گوهر مادرانه و دور بودن از فرزندانش برای چندین سال هر مخاطب را بسوی او و مظلومیت وی جلب می کند اما در مواجهه با نیرنگ سربازان ولایت کم می اورد و به بلندگوی دستگاههای اطلاعاتی رژیم تبدیل می شود . وی اخیرا در مصاحبه ای با « پوریا زراعتی » در رسانه ” منوتو ” شرکت کرد . قبل از هرچیز و برای مستدل کردن ادعایی که در پی خواهد آمد این سئوال را مطرح می کنیم که چگونه است زندانیانی مانند ” آتنا دائمی” ، ” گلرخ ایرایی ” ، “زینب جلالیان ” ، « آرش صادقی » ، “سپیده قلیان ” و دهها نمونه دیگر حتی از داشتن یک ملاقات ساده محروم هستند و همین امروز  هم چند تن از آنان به زندانهای دور از مرکز و خانواده تبعید میشوند  آما ” نرگس محمدی ” ،  زود هنگام از زندان ازاد ، بدون حجاب در رسانه ای برانداز در خارج از کشور حاضر وآزادانه به طرح نظرات اصلاح طلبانه خود میپردازد ، یعنی رژِیم با ازاد گذاشتن ” نرگس محمدی” در مصاحبه بدون حجاب  چه منافعی دارد که بر روی اصول امنیتی و اعتقادی خود پا میگذارد ؟

 این مقاله در پی روشنی انداختن به منافع رژیم در آزاد گذاشتن بعضی از مخالفین  و در اینجا اصلاح طلبان و مشصا ” نرگس محمدی ” ، ” عباس عبدی ” و ” صادق زیبا کلام ”  است .

 قطعا و اساسا منظور ما این نیست که این زن شجاع را به همدستی با جلاد متهم کنیم که ادعایی بس ابلهانه و از تولیدات اطلاعات سپاه است .( هر چند که در سیاست باید احتمال هر وحدت و تضادی را داد )  اما در وضعیتی معمول می توان وی را به ساده بینی و عدم درایت در شناختن بازیهای پیچیده اظلاعات سپاه متهم کرد  . ادعا اینستکه وی اسیر دست برنامه اطلاعات رژیم است وصرف حضور و هر آنچه که در ” منوتو ” می گوید بنفع رژیم تمام شد . امری که ” نرگس ” خود از تصور آنهم بر خود خواهد لرزید ، اما از واقعیت گریزی نیست وتا زمانیکه بخشهایی از فرزندان شجاع این ملت اسیر دست تئوریهای اصلاح طلبانه و گذار مثلا مسالمت آمیز از ” رژیم ولایی ” هستند ، این ساده بینی ها و ساده دلی های ادامه خواهد داشت .

 

” اطلاعات سپاه ” در این بازی ها بدنبال چیست ؟

” خامنه ای ” و ” سپاه ” اکنون و در بحبوحه آغاز تلاشهای انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران سعی در مهندسی انتخابات اما بشکل دیگر دارند . با حضور ” نرگس محمدی ” در ” منوتو ” ، ” عباس عبدی ” در ” پرگار – بی بی سی فارسی ” و ” صادق زیبا کلام ” اصلاح طلب شناخته شده در برنامه ” ایران فردا ” متعلق به جریان برانداز ” علیرضا نوری زاده ” ، رژیم می تواند ادعا کند که الف : در هیچ کجای دنیا به مخالفین خود اجازه حضور در رسانه های برانداز نمی دهند اما رژیم ولایی ، چنان به استحکام خود مطمئن است که از این موضوع هراس ندارد . ب: برای تضعیف جریان برانداز باید جریان اصلاح طلب تقویت شود ، اما رژیم نمی خواهد که با دادن امتیاز  به اصلاح طلبان ازآنان در این مورد استفاده کند ، رژیم می خواهد که اینان بدون جیره و مواجب برای وی این خدمت را بکنند ، از سوی دیگر اگر تبلیغ برای جریان اصلاح طلبی از طریق تریبونهای داخلی و متعلق به رژیم مانند صدا و سیما صورت بگیرد بر ضد خود عمل خواهد کرد  ، چه باید کرد؟  بهتر است که تبلیغات ضد براندازان از طریق خود رسانه های منسوب به براندار صورت بگیرد ! دقت کنید که ” نرگس محمدی ” در مصاحبه با ” زراعتی ” نهایتا و علیرغم اصرار وی نهایتا  زیر بار اینکه ” مردم از رژیم عبور کرده اند ” نمیرود ،  اما می گوید که ” مردم از اصلاح طلبان عبور کرده اند ”  از رژیم آزرده شده اند  و نهایت اینکه خود در انتخابات شرکت نمی کند . نتیجه منطقی اینکه مردم بر انداز نیستند اما آزرده شده اند ، نتیجه منطقی ادعاهای ” نرگس محمدی ” اینکه مردم هنوز به رژیم امید دارند ( از فحوای کلام ایشان بر می آید که منظور وی از مردم ، اقشار متوسط و مرفه و طیف هوادار اصلاح طلبان است ) اما در انتخابات شرکت نمی کنند ، اما چرا همه این حرفها بسود خامنه ای تمام خواهد شد  : صبر کنید بعد از چند جمله نتیجه گیری خواهیم کرد . کوبیدن دولت روحانی نیز هدفی است که در آزاد گذاشتن « نرگس محمدی » و سایر اصلاح طلبان در مصاحبه با رسانه های برون مرزی از سوی اطلاعات سپاه دنبال می شود ، وی در مصاحبه خود با «منو تو» می گوید که « دولت روحانی در بر آورده کردن هیچکدام از اهداف اعلام شده خود موفق نبوده است . مخالفت با دولت روحانی نیز بر آمده از بحرانهای فاشیستی رژیم ولایی است که در جای دیگری به آن خواهیم پرداخت ، اما اکنون موضوعات طرح شده در مصاحبه را جمع بندی کنیم ، – مردم از رژیم آزرده شده اما از آن عبور نکرده اند ،- مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد – دولت ” حسن روحانی ” شکست خوده است . نتیجه منطقی  در انتخابات شرکت نکنید ، هیج کار ی هم نکنید ! اما نهایتا به ما اصلاح طلبان برای فردا روزی اعتماد داشته باشید که در عمل برنده وضعیت و در انتخابات آتی اصولگرایان خواهند بود و این همان حالتی است که اینان مردم (طرفداران خودیعنی اقشار مرفه و متوسط مخالف نظام ) را به بی عملی خوانده و رژیم نیز همین را می خواهد .

عباس عبدی نیز در برنامه پرگار بی بی سی فارسی می گوید نباید کاری کرد که حکومت که وی ، آنرا نماینده سنت می داند ، خشمگین شود ، بلکه باید با وی به تعامل رسید ( تضعیف براندازان ) ، نتیجه منطقی تعامل با رژیم ولایی ، بازی شطرنج با گوریل است که هر گاه رژیم احساس شکست کند با منطق گوریلی خود بازی را به هم خواهد زد ! .

 یا ترجیع بند ” صادق زیبا کلام نیز در مصاحبه با ” علیرضا نوری زاده ” نیز همین مضمون است ، که دولت روحانی شکست خورده است و… ندانم کاری و سردرگمی  که این خود بهترین نتیجه گیری برای رژیم است که بدنبال عدم شرکت مردم در انتخابات همراه با تضعیف مواضع سرنگونی طلبان است . اصلاح طلبان  و مشخصا “ریبا کلام ” بی عملی و اختگی خود را بدرجه فضیلت رسانده  ، آنرا به مردم هم منتقل می کنند .

رژیم نیز با تبلیغ این موضوع که اصلاح طلبان دستشان با رسانه های برون مرزی و سرنگونی طلب در یک کاسه است ، زمینه خشم نیروهای فاشیستی خود را نسبت به مخالفان فراهم کرده وبزودی شاهد سرکوب بازهم شدیدتر هر گرایش مخالف و حتی اصلاح طلبان وشاید هم خود « نرگس  محمدی »  خواهیم بود .

البته یک احتمال دیگر را باید داد و اینکه رژیم اجازه دهد که وی به خارج سفر کند تا بتواند جریان اصلاح طلب افراطی آمریکایی  یعنی ” مسیح علی نژاد” را تضعیف کند و بر روی این موضوع هم مانور دهد که گویا اینان یک مادر را برای رسیدن به فرزندانش آزاد گذاشته اند .

 درایت سیاسی و سیاس بودن این همه آن چیزی است که اصلاح طلبان علیرغم کینه اشان نسبت به جریان حاکم فاقد آن هستند . رژیم در جریان بر خورد با « روح الله زم » نیز از همین تاکتیک استفاده کرد ، ابتدا اجازه داد که به وی اطلاعات دست اولی داده شود و یا چشم خود را بر روی آن بست و با استفاده از این اطلاعات وی  وارد جریانات برانداز شد و بعد از آن  از طریق وی شعارها و اطلعات غلط و یا اغراق شده  خود را در میان جریانات برانداز مطرح و آنان را بی اعتبار کرد و سپس به بهانه اینکه با گروههای برانداز سر و سر دارد وی را اعدام کرد . گروه موسوم به “14 نفر ” نیز به همین دام افتادند که ابتدا حتی از دورن زندان به رسانه های برون مرزی تلفن و مصاحبه های آتشین کردند  و بعد رژیم آنانرا بعنوان ارتباط با جریانات برانداز بشدت زیر فشار و سرکوب قرار داد .

 از یاد نبریم که بخشی از طرفداران نظام و بسیجی ها و  نیروهای سپاه از افراد  کم اطلاع از جریانات سیاسی بوده و بمحض ارائه دلیل های سطحی در وابسته بودن اپوزیسیون به جریانهای وابسته و دولتهای خارجی ، دست به چماق بروده ودر خیابانها و شکنجه گاهها و بازداشتگاهها ، هر مخالف و مبارز را بقول همزبانان دری زبان ما” لت و کوب” می کنند .

  اما شخصیت ها و جریانات سیاسی در فقدان و نبود امکانات طرح نظر خود ، با دیدن اولین امکان مصاحبه و گفتگو بدون توجه به عواقب آن سر از پا نشناخته به بیان نظر و دیدگاه پرداخته و عملا بخدمت رژیم در می آیند ، رسانه های برونمرزی نیز  از آنسو از هول حلیم بداخل دیگ افتاده و صرفا به امید تبلیغ برای رسانه خود مبنی بر، داشتن امکان مصاحبه با داخل کشور ، عملا به بلند گوی دستگاههای تبلیغاتی و پروپاگاندای رژیم تبدیل شده و اطلاعات سپاه تمام شعارهای خود را از طریق آنان که بهرحال از اعتبار بیشتری نسبت به صدا وسیمای خود ، برخوردار هستند ، پخش می کند .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: