به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

انتخابات ” اسراییل “و کشوری که درآن مردم حرف آخر را میزنند .

 ” اسراییل ” تنها کشوری در خاور میانه است که یگانه صحنه گردان اصلی عرصه سیاست در آن ” احزاب ” هستند و این خود نشانه ای مهم در تربیت یافتگی اجتماعی-سیاسی  مردم یهود است . شما ممکنست هر نظری در مورد این مردم و کشور داشته باشید ، ممکنست بگویید که سیاست در این کشور” فاشیستی” ، ” صهیونیستی ” ، “نژاد پرستانه ” ویا سیاستمداران فاسد بر این کشور حکم میرانند  ، اما از یاد نبریم که هر گرایش و شخصیت  سیاسی که بخواهد سکان قدرت را در ” اسراییل ” بدست بگیرد باید از طریق انتخابات و احزاب ، برای خود رای و کرسی در پارلمان بدست بیاورد . دقت کنید حتی رهبران مذهبی هم بنا بر تعداد رایی که بیاورند حق دخالت در سیاست را دارند و این برای کشورهایی نظیر ایران و عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی که در آن مذهب و شخصیت های سیاسی عرصه سیاست و اجتماع را ملک مطلق خود میدانند و همه قوانین انسانی و مدنی و حتی شرعی را بنا بر منافع خود تفسیر و زیر پا می گذارند الگوی بسیار خوبی است.

  در میان کشورهای اسلامی  منطقه  ، تنها ” ترکیه ” است که اکنون و در اوان قرن بیست و یکم پای در این راه نهاده که سیاستهای این کشورهم مورد دشمنی دو قطب مهم اسلامی منطقه یعنی ” نظام ولایی خامنه ای ” و نظام اسلامی سعودی ” قرار گرفته است .

بیش ازبیست حزب در صحنه سیاسی اسراییل فعال که حدود 15 حزب از میان آنان حق داشتن کرسی در پارلمان (کنست ) را دارند . گاه سرنوشت حزب برنده در انتخابات را رای دهندگان به یک حزب کوچک و کم اهمیت تعیین می کنند و آن به این شکل است که اگر کرسی های حزب برنده انتخابات به حد نصاب61 کرسی برای تشکیل دولت  نرسد ، باید برای رساندن کرسی های خود  به حد نصاب با حزب دیگری که با اتحاد با وی ، کرسی های خود را به حد نصاب میرساند وحدت کند و  نظرات طرفداران همان حزب کوچک را  هم در سیاستهای اعلامی خود در نظر بگیرد . این برای ملتی که در کمتر از 100 سال گذشته  مورد یکی از خشن ترین تهاجمات سیاسی- اجتماعی  فاشیستی قرار گرفت و نه کمتر از شش میلیون جمعیت خود را از دست داد پیشرفتی شگرف و دستاوردی بزرگ است .

هم اکنون انتخابت زود هنگام چهارم در طول دوسال ، در ” اسراییل ” در جریان است.

” بنیامین نتانیاهو” رییس جمهورتوانا و پرتحرک صحنه سیاست در “اسراییل” میرود تا بازهم رهبری تلاش این ملت شگرف و قوی را برای تشکیل “دولت ” بعهده بگیرد . احتمالا حزب لیکود برهبری وی اکثریت آرا را بدست خواهد آورد ، اما شاید نتواند  به اکثریت مطلق کرسی های “کنست ” برای تشکیل بدون منازعه ” دولت “( کسب ۶۱ کرسی) دست یابد و احتمالا باید با “یائیر لپید”، رهبر یش عتید (آینده آنجا است) که ممکنست  صاحب بیشتری رای بعد از ” لیکود ” ائتلاف  و یا ” نفتالی بنت، رهبر جریان هایمین هه‌هاداش (راست نوین)” را به یاری بطلبد .

انتخابات در ” اسراییل ” و تلفیق موفق سنت و تجدد .

هر چند که نقش احزاب مذهبی کوچک مانند “حزب مذهبی ارتدکس یهودیان شرقی‌تبار سِفاردی -شاس-” را در احتمال به پیروزی رساندن “نتانیاهو ” نباید نادیده گرفت .

نقاط قوت نخست وزیر فعلی اسراییل برای ماندن  در سکان قدرت در این کشور الف : امضای پیمان صلح با کشورهای حاشیه خلیج فارس که از نظر سمبولیک بسیار مهم است ب : اجرای موفقیت آمیز طرح واکسیناسیون مقابله با ” کرونا ” . ج:  ترور دانشمندان هسته ای در ایران و اجرای موفقیت آمیز خرابکاری در مراکز هسته ای وموشکی “نظام ولایی خامنه ای” است که این موارد در نظر رای دهندگان در ” اسراییل ” از درجه اهمیت اساسی بر خوردار است .

سیاست در اسراییل واینکه صحنه گردان اصلی سیاست در این کشور کدام حزب باشد از این نظر برای ما ایرانیان  از درجه اول اهمیت برخوردار است که “نظام ولایی خامنه ای ” ، وجه همت خود را در افزودن روز تا روز دشمنی با کشور اسراییل و مردم یهود قرار داده و این سیاست می تواند تا مشتعل کردن شعله های جنگ میان این دو کشور و دولت ادامه یابد .

 امیدواریم که ماجراجویی های خامنه ای هیچگاه این دوملت دوست و برادر را رودروی یکدیگر قرار ندهد . سیاستمداران اسراییل از یاد نبرند که یکی از الگوهای احتمالی وحدت های ژئوپولیتیک خاورمیانه در دهه های آینده را اتحاد ” اسراییل ” و ” ایران ” شکل خواهد داد.

برای ملت و دولت اسراییل در انتخابات واداره یک سیستم دموکراتیک که حرف اول و آخر را در عرصه سیاست میزند آرزوی موفقیت می کنیم .

 

Tagged as: , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: