به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در میان این همه سپاهی و دیوانی ولایی یک مرد پیدا نمی شود ؟

توضیح لازم : در ارتباط با تیتر مقاله و اینکه از میان همراهان ولایت سید علی ، آرزوی پیدا شدن یک مرد شده است ، لازم به یاد آوری است که زنان اساسا در میان یاران رهبر برای سه امر اشپزخانه و امور جنسی و تولید مثل و رای دادن  و یا زینت المجلس ولایی بدرد میخورند ولاغیر ، بنابراین زنان ، همانند سنی ها و کارگران و مردمی که دستشان بدهنشان نمیرسد ازمیان یاران رهبر ولایی حکومت خود بخود حذف شده هستند و تنها چند زن فعال سیاسی شجاع در میان اصحاب نظام دید ه می شدند  که شجاعت آنان نیز  فردی و با توجه به تعلقشان به جریان اصلاح طلب ، نهایتا به کرنش در مقابل “آقا ” و مراد شان کشیده میشوند . ، بنابراین و بدین دلیل بدنبال پیدا کردن یک مرد از میان این همه  یاران ولایت هستیم که بسختی پیدا میشود  .

خط فاصل میان مردم و ضد مردم چیست ؟

آهسته ، آهسته یک خط فاصل میان مردم و دشمن مردم ، انقلاب و ضد انقلاب شکل گرفته و خود را بیشتر و بیشتر نشان میدهد . امروز خامنه ای بعنوان رهبر جریان ولایی  در درون حکومت اسلامی ، مظهر و عمود خیمه جریان ضد مردمی و ضد ملی ، ضد بشری و ضد همه اهداف ایران و ایرانی  است . بر این مبنا و قطعا در میان سپاهی ها و دیوانی ها کسانی هستند که به خون خامنه ای و سایر آخوندهای ولایی تشنه هستند ، اما بدنبال فرصت بوده تا بتوانند ، ایران را از شر جرثومه فسادی بنام روحانیت و مشخصا روحانیت ولایی تحت رهبری ” خامنه ای ” نجات دهند . میدانیم در میان بسیجی ها و سپاهی ها کسانی هستند که باصطلاح خون خونشا ن را می خورد و منتظر جرقه ای هستند که کاسه صبرشان سرریز شود و دست بکاری بزنند که ” میرزا رضا کرمانی ” با ناصرالدین شاه کرد و زمینه آن تغییرات بزرگ تاریخی را فراهم کرد .

اگر خامنه ای حذف شود 

 امروز اگر خامنه ای به هر شکل از صحنه سیاست در ایران حذف شود ، بسیاری از دولتمردان که ادر حال حاضروبدلیل حفظ جایگاه خود  در نظام ،  مجیز گوی ” خامنه ای ” هستند ، هر آنچه را که در دوران ولایت خامنه ای از اسرار و اخبار خیانت روحانیت به ملک و ملت و سپاهی و بازاری و کارگر و فعله و زن و مرد روا شده بزبان خواهند آورد . ” خامنه ای ” ماندن در نظام  را بشرط پذیرفتن بندگی وی ، مسلمان ماندن را بشرط همراهی با حکومت او و عرق وطن داشتن را  تنها فرمانبرداری از دستورات جنگی وتشنج آفرینانه وی کرده است . یک ایرانی ولایی امروز باید به وی ” ولی  ” بگوید ، تو گویی که همه هواداران وی «صغیر و یتیم  ” هستند ، یک هوادار ولایت گویا و بزبان خود آنها یک ” ضعیفه ” است و به ” آقا ”  نیاز دارد و  بمانند زنان حرمسرای شاهان قاجار به وی ” حضرت آقا ” میگویند . حزب اللهی ها وولایی ها ، سپاهی ها و بسیجی ها خود دلشان از این همه تحقیر خون است ، شاهد ما ،  مثال های تاریخی است که بعد از مرگ دیکتاتورها اتفاق می افتد و اولین دشمنان مستبد و دیکتاتور ، یاران دیروز وی بوده اند که باجبار زرو زور وتزویر مجیز وی را می گفته اند . حزب اللهی ها ، سپاهی و بسجی و دیوانی و لشکری خودشان شرم نمی کنند که بنا بر همان فرهنگ و ادبیات خوشان بمانند یک ضعیفه  به فرد دیگری و به مانئد نوکران بارگاه شاهان قاجار ” حضرت آقا ” می گویند ، شما بنده اید و نوکر آقا !!! شما مگر خود مرد نیستید که به کس دیگری حضرت اقا میگویید ، شما مگر نوکر هستید ، می خواهید نوکر ولایت بمانید ؟ خود از خود و همسر و فرزندانتان شرم نمی کنید که ” آقا ” دارید ؟ 

بسیاری از اعضای سپاه دشمن خونی روحانیت هستند 

بر این مبنا هستند در میان آنانی که امروز حضرت اقا گویان ، دلشان از ” خامنه ای ” و تحقیرهایی که این ملای جانی و ضد مردم ، بر آنها روا میدارد خون است و خطاب این نوشته هم به آنهاست که به مانند آرش ، کاوه وفریدون و هزاران قهرمان تاریخی ایرانی ، ضحاک زمان ” علی خامنه ای ” را از صحنه سیاست در ایران حذف کنید! .

ماندن خامنه ای  ، ادامه در بند ماندن سپاهی ، بسیجی و ارتشی و معمم و دیوانی غیر ولایی است و حتی آنهاهم که تظاهر به اطاعت و قبول ولایت می کنند ، از روی اجبار و بیچارگی است . در میان 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، یک مرد پیدا نشد که حقیقت را بگوید که مسبب همه بدبختی های ملت ، مسبب شکست برجام ، قرار داشتن کشور در استانه ورشکستگی بانکی ، مالی ، آبی و حتی جغرافیایی ، خامنه ای است . خامنه ای مردان ولایت را ” اخته ” کرده است و به همین دلیل آنان مانند خواجگان در بار شاهان به وی ” اقا ” میگویند ودقیقا به این خاطر که خود از ترس ، از مردانگی افتاده اند .

فرماندهان سپاه از خاطر نبرند ، که جریان نفوذ سازمانهای اطلاعاتی خارجی تا مغز استخوان  سری ترین مراکز استراتژیک و امنیتی رژیم بخاطر همکاری است که بسیاری از اعضای سپاه و دولت و حکومت باخارجی ها می کنند و علت آنهم بغض نهفته ای است که در میان بسیاری از اعضای این سازمانها و نهادها نسبت به ” خامنه ای ” و ” آخوند ” و ملا بوجود آمده است و امکان بروز علنی نداشته خود را بشکل همکاری با خارجی نشان میدهد !

امروزه حتی اصلاح طلبان مدعی آزادی خواهی و دمکراسی نیز ، اسیر وبنده و ریزه خوار سفره ولایت شده و با اعلام شرکت در انتخابات به حقیرانه ترین شکل طوق بندگی ” اقا” رابگردن انداختند ، البته از این جماعت که برای باقی ماندن بر سر سفره انقلاب و ریزه خواری از سفره  ولایت تن به هر حقارتی داده اند ، این حرکت و شرکت در انتخابات نمایشی شده و جدا کردن راه ار رهبر خود ” سید حسین موسوی ” که با اما و اگر خواهان عدم شرکت در انتخابات قلابی شده بود را بعید نبود .

بطور قطع در میان فرماندهان سپاه و بسیج ، نیروهای بشدت ناراضی وجود دارند ، بسیاری از اینان با امید برپا کردن جامعه ای بهنجار وبرابری آحاد مردم در مقابل قانون و وجود حداقل فاصله طبقاتی به حکومت اسلامی پیوسته بوده اند و امروز با یکی از نابرابر ترین جوامع در تقسیم منابع قدرت و ثروت و حاکمیت انحصارات مالی بر جان و مال وناموس مردم روبرو هستند ، اگر واقعیت اینست که بنظر میرسد همین باشد ، چرا شما حزب اللهی ، انتقام خود را از خامنه ای که به اعتماد وباور وایمان و حتی دین و آیین شما خیانت کرده نمیگیرید  ؟ آیا باید منتظر شویم که ” خامنه ای ” این مستبد حقیر ، بر سر ایران همان آورد که ” هیتلر ” بر سر آلمان آورد؟ امروز بپا خیزید که فردا دیر است .

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: