به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیوی لو رفته از خوشگذرانی رهبر حماس : ” سهیل الهندی “

 رهبران فلسطین و مشخصا حماس از فاسد ترین رهبران جریانات سیاسی در جهان هستند ، هم اکنون همسر ودختر ” یاسر عرفات ” که مقیم پاریس هستند ، بعنوان دو میلیونر شناخته میشوند ، رهبران فاسد گروههای فلسطینی  بخش مهمی از کمکهای بین المللی را که برای آوارگان نگون بخت فلسطینی ارسال میشود بنام خود و خانواده های خود به بانکها می سپارند .سران حماس دارای ثروتهای 2و3 و چند میلیارد دلار هستند و همه میدانیم که بخش اساسی در آمد این گروههای ضد مردمی که ازجهل و خرافات مردم بهره برده و از آنان سوء استفاده می کنند از حقوق پرداخت نشده کارگران و سرمایه های بغارت رفته مردم ایران تامین میشود . میزان این کمکها که بر اساسا آخرین آمار موجود  سالانه بالغ بر 120 میلیون دلار بود ، به 360 میلیون دلار افزایش پیدا کرده بود و بنا  به گزارش خبرگزاری «رویترز»، به نقل از یک مقام ایرانی، رژیم ایران ماهیانه میلیون‌ها دلار برای جنبش حماس ارسال می‌کند و همچنین طرح‌های اقتصادی‌ در منطقه دارد که درآمد‌های آن صرف تأمین هزینه‌های این گروه فلسطینی می‌شود. .یکی از رهبران افراطی گروه تروریستی ” حماس ” سهیل الهندی ” است که اخیر ویدیوی خوشگذرانی وی در شبکه های اجتماعی دست بدست می شود ،

اکنون می توان فهمید که رژیمی که به این دست از متحدان فاسد اعتماد می کند ، طبیعی است که فرمانده ارشد نظامی وی مانند قاسم سلیمانی را براحتی در بغداد بکشند و یا در خیابانهای تهران دانشمندانش را ترور کنند . افراد  فاسدی از این دست به  هرکس که به آنان پول بدهد ،  هر اطلاعاتی را می فروشند  .این دست از متحدان بی ایمان هستند که فرزندان ما را در سوریه و تهران و … به تیغ خصم گرفتار کرده و خود به خوشگذرانی مشغول هستند .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: