به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رای ندادیم! انقلاب کردیم و بازهم انقلاب خواهیم کرد .

خلاصه کردن مبارزات مردم ایران به دعوای میان اصلاح طلبان متقلب  و اصولگرایان شارلاتان اسلامی ، تلاشی است که جناح های مختلف ولایت خامنه ای برای فروکاستن ، این مبارزات به آن دست میازند . تو گویی که عمر مبارزه میان استبداد و آزادی ، میان انقلاب و اصلاح و میان ستمگران و عدالتجویان  در ایران معاصر به همین 4 دهه حاکمیت ولایی ختم می شود .

اصلاح طلبان بزرگ چه کردند که به اصلاح طلبان ولایی امید داشته باشیم 

تلاشهای اصلاح طلبان بزرگی مانند میرزا ابوالقاسم فراهانی ، امیر کبیر ، دکتر مصدق و حتی اصلاح طلبان آمریکایی مانند دکتر امینی و یا اصلاح طلب ولایی ” خاتمی “فقط به سبوعیت و ددمنشی بیشتر مستبدین زمان خود منجر شد . تلاشهای دو صد ر اعظم اصلاح طلب سلسله قاجار به انگیزش بیشتر مردم تحت ستم و ترور ناصرالدین شاه منجر که متعاقب آن اعتراضات منجر به انقلاب مشروطه شد ، یعنی حتی اصلاح طلبان بزرگ واصیل هم  نتوانستند هیچ تغییر اساسی در روش استبدادی شاهان قاجاردر حکمرانی بوجود بیاورند . مستبد فقط زبان زور و ترور را می فهمد که خود ، همین روش را در برخورد با مردم کشور بکار می بندد و نمی توان در مبارزه سیاسی در کشوری که در حال گذراندن یکی از بحرانی ترین دوران حیات تاریخی خود است ، مسیحا وار آنسوی چهره را بسوی ظالم برگرداند که بیا و ضربه دیگری هم بزن ! صحبت کردن از مبارزات مدنی و گذار مسالمت آمیزو رفراندوم تحت نظر سازمان ملل ، افتادن در دام نلاشهای حکومت و منابع خارجی مداخله جو  در امور مبارزات مردم ایران است . تا کنون و در تاریخ معاصر کشورمان هیچ مستبدی بزبان خوش و مانند انسان ،  مسند قدرت را ترک نکرده است و مقام ولایت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود . هیچگاه نمی توان اصلاح طلبان ولایی مانند خاتمی و کروبی و میر حسین موسوی را با اصلاح طلبان اصیل تاریخ معاصر ایران مقایسه کرد که حتی اگر این اصلاح طلبان مهر بر پیشانی و عبا پوش هم واقعا بتوانند مقامی در حد امیر کبیر و میرزا ابوالقاسم ، داشته باشند بازهم باید انقلابی در پی بیاید که در کشورمان تغییراتی بنیادی را شاهد باشیم .

چرا باید به اصلاح طلبان ولایی ، به اصلاح طلبان تقلبی و امروز به شارلاتانی مانند همتی رای میدادیم  ، وقتی که بزرگمردان اصلاح طلب تاریخ معاصر کشورمان نتوانسته اند ، منشاء تغییر اتی هر چند کوچک هم در روش دولتداری مستبدین شوند ؟

انقلاب ، انقلاب و نه اصلاح 

ملت ما از 120 سال پیش تا کنون روش بر پایی انقلاب را درپیش گرفته و کشور ایران را از مملکتی در حال تجزیه نجات و با مقاومت دو ضد انقلاب  روبرو و امروز هم برای عبور از این گردنه تاریخی و بر پایی جامعه ای بازهم بهنجار تر و دستیابی به نوزایی فکری ، به اصلاح طلب و اصولگرا ی ولایی و اصلاح طلب آمریکایی اعتماد نخواهد کرد . آری درست به این دلیل بیش از 70% از واجدان شرکت در انتخابات ، در رای گیری انتخاب سیزدهمین رییس جمهور ولایی  شرکت نکردند ، اصلاح طلبان با رای تحقیر آمیر روبرو شدند و آرای باطله نیز سیلی محکم ناراضیان بر گونه ولی فقیه بود .و اکنون  می رویم که ” رئیسی “یکی   از 4 شارلاتاتی که از صندوق ولایت بیرون کشیده شد را به چالش مرگ بکشیم .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: