به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آیا ” ابراهیم رییسی ” اشتباه بزرگ “خامنه ای ” است ؟

مستبدین و دیکتاتورها ، علیرغم بکار گرفتن همه امکانات اطلاعاتی و ضد جاسوسی  (قبل از هم بر علیه ملت خود ) در روند فعل و انفعالات پر تنش حاکم بر جوامعی که در آنجا قدرت را در دست دارند  ،  گاه و در بزنگاههای تاریخی   دچار اشتباهات بزرگی میشوند که حیات سیاسی آنان را به مخاطره و طومار سیاسی آنها را در هم می پیچد . مثلا اشتباه بزرگ صدام حسین که به اعدام تحقیر آمیز وی منجر شد حمله وی به کویت و اشغال آن کشور بود ، اشتباه قذافی ، حمله به شرکت کنند گان در اعتراضات صلح آمیز و موش و کرم خواندن آنان بود ، اشتباه ” حسنی مبارک ” ادامه سیاست سرسختانه وتا به آخر در مقابل ” تظاهرات موسوم به بهار عربی ” و عدم مذاکره و انجام اصلاحات بود . از این نمونه اشتباهات تاریخی در حیات سیاسی دیکتاتور ها بسیار می بینیم .

 اکنون بعد از بیرون کشیده شدن ؛ ” ابراهیم رییسی” از صندوق های رای ( در باره تحلیل از انتخابات در نوشته ای دیگری خواهیم گفت ) شاید بتوان گفت  که تمایل اولیه ” خامنه ای ” به وی و بعد نیم نگاهی به تایید صلاحیت ” لاریجانی ” که خود را در درخواست وی از شورای نگهبان برای استیفای حقوق او ، نشان از شک وی در اینمورد داشت .

 می توان احتمالی را مطرح کرد که ” خامنه ای ” خود در مورد پشتیبانی همه جانبه دستگاه پروپاگاندای حکومت اسلامی از ” رییسی ” پشیمان شده باشد . این احتمال بدلایل زیر مطرح میشود : رئیسی سیاستمداری ضعیف است و حمایت حوزه قم و نجف را ندارد و حامیان وی فقط آخوندها ، طلبه ها و آیت الله های حکومتی هستند وهمه ما میداینم که بند ناف این حامیان به پول پاشی های بیت رهبری وصل است ودر فردا روزی که سیستم با فقدان خامنه ای  روبرو شود ، بیت و شبکه عظیم آخوندهای حکومتی در مقابل سایر رقبا بسیار زود از پا می افتند . یکی ازرقبای اصلی قدرت روحانیت که توان به چالش کشیدن این دستگاه هیولایی ، عظیم اما توخالی را دارد ” سپاه پاسداران ” است ، واقعیت اینستکه روحانیت بدون سپاه ، هیچ نیرویی ندارد ، اما سپاه با تاسی به ایدئولوژی ملی گرایی افراطی ، می تواند وابستگی خود به روحانیت را بزداید ، از یاد نبریم که بدنه اصلی تشکیل دهنده این نیرو ، فرزندان اقشار و مردم زحمتکش هستند که زیر بار تورم و وامهای کمر شکن در حال خرد شدن هستند و حامل یک نوع عدالت گرایی خام و سوسیالیزم ابتدایی هستند  . حضور دو نامزد پست امور اجرایی ولایت ( ریاست جمهوری )  از میان سپاهیان بیانگر وجود نگرانی در میان سپاهیان از گذر امور و اجرای سیاستهای جاری تحت رهبری خامنه ای است ، این اختلافات اکنون خام است ، اما درچند سال آینده  می توانند به اختلافات جدی میان سپاه و روحانیت تبدیل شوند .

 اگر ” لاریجانی ” رییس جمهور میشد ، در حالت فقدان ” خامنه ای ” می توانست قطب قدرتی متشکل از راست سنتی و اصلاح طلبان درمقابل ترکتازی ” سپاه ” بسازد ، اما اکنون و با حضور ” رییسی ” بعنوان نایب ولی فقیه در امور اجرایی ، وی فاقد آن توانایی و کاریزما برای بوجود آوردن قطب تعادل ساز در مقابل قدرت طلبی بیحدو حصر سپاه است . سپاه نیز می داند که اگر بسوی سر دادن شعارها و اجرای بعضی از اهداف عدالت طلبانه حتی پوپو لیستی گام برندارد ، بسیاری از عدالت طلبان حزب اللهی آماده پیوستن به ” احمدی نژاد ، گروههای چپ و سوسیالیست هستند .

از منظری دیگر با حضور ” رییسی ” بعنوان نایب ولی فقیه در ” پاستور ” ، همه اشتباهات وکمبودها ، تورم ، افزایش نقدینگی و بیکاری که قطعا در راه خواهند بود ، به گردن خامنه ای و بیت او و روحانیت خواهد افتاد واو دیگر نمی تواند وجود این بحرانها را به گردن جناح رقیب یعنی اعتدال و اصلاح بیندازد  ، حضور اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در صحنه قدرت ، زمینه امید به تغییر در میان بخشهایی از جمعیت ناراضی که عموما خود را در میان اقشار متوسط و مرفه نشان میدهند را زنده نگه می داشت ، از یاد نبریم که دولت روحانی برای جذب این اقشار پول پاشی هایی مانند توزیع چند ده تن طلا بصورت سکه در میان اقشار متوسط و مرفه و یا توزیع ارز 4200 تومانی را انجام داد و در دوره ” رییسی ” بخاطر مشکلات اقتصادی و مقابله اصولگرایان با این اقشار از این چنین سیاستهایی خبری نیست و این همه خود موجب نزدیک شدن این اقشار به برانداز ها خواهد شد و احتمال بر هم خوردن تعادل شکننده حاضر را بنفع جناح برانداز بیشتر و بیشتر می کند . هر چند که برهم خوردن این تعادل به معنای انقلاب نخواهد بود ، اما برهم خوردن تعادل قدرت در شرایط حاضر بیتشر می تواند نوعی هرج و مرج سیاسی را سبب شود که برنده ویا برندگان آن نیروهایی خواهند بود که بیشترین آمادگی تشکیلاتی ، تبلیغاتی و لژستیکی را در برپایی شورشها و تبدیل آن به قیام داشته باشند .

اشتباه ” خامنه ای ” می تواند به بیرون رفتن قدرت سیاسی از دستان  یکدست پیرفرتوت عرصه سیاست در ایران یعنی روحانیت  منجر شود .

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: