به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دیدار حافط منافع ” روسیه ” و حافظ منافع ” آمریکا در ” ایران “

 

.در ایران  ولایی جاسوس اسراییل ، روس و آمریکا از سرو کول یکدیگر بالا میروند 

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: