به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“رئیسی ” چوخ بختیار ، نوکر( قاتل ) بی اختیار

 

بر آمد و ظهور ” ابراهیم رئیسی ” در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود ، بخوبی اثبات کرد که تمامی مهندسی انتخابات سازمان داده شده از سوی اطلاعات سپاه و تا حدودی هم بیت خامنه ای ، در جهت بر آمدن کسی از صندوق های مارگیری ( و نه رای گیری ) نظام ولایت بوده است ، که در مقابل سپاه و بیت خامنه ای هیچ اختیاری از خود نداشته باشد . بقول معروف ، موید این بیت زیبا باشد که :

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند

آنچه استاد ازل گفت بگو ، می گویم .

وی در این مصاحبه سعی کرد به سئوالات  جوابهای کوتاه ، مختصر و کاملا در چهارچوبهای پذیرفته شده دستگاه تبلیغاتی نظام ولایت  بدهد . این جوابها آنقدر کوتاه و مختصر و تکراری بود که لبخند تمسخر آمیز خبرنگاران را بدنبال داشت .

در واقع تمام سعی خامنه ای این بود که حتی بخش وابسته به انتخابات بدلی را نیز بطور کامل از حیض انتفاء ساقط کرده و فردی گوش بفرمان ، مطیع و نوکر صفت ، مجری این پست زائد در نظام ولایی شود و بهتر از جانی سنگدل ، بی احساس  وبی عقیده ای از ” ابراهیم رییسی ” کسی نمی توانست بعنوان مجری امور اجرایی در حکومت اسلامی تعیین شود . از یاد نبریم همین شخصیتهای گوش بفرمان و مطیع ، خود ، در زمانی  که فقط کمی مواجه با خلاء قدرت از سوی ارباب شوند اولین کسانی خواهند بود که بر علیه ارباب شورش خواهند کرد . ” رییسی ” اگر به هدف و آرمانی ایمان د اشت ، غیر ممکن بود که این حد از چاکری و نوکر صفتی را در مقابل ” خامنه ای ” نشان دهد . وی اخیرا گفته است ” آنچه از حلقوم رهبر بر می آید ، مورد تایید ملت است .

خامنه ای وی را برگزیده تا توسط وی بسوی حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل آن به مدیر امور اجرایی ولایت فقیه گام بردارد. و وی در اینراه با امید به جانشینی خامنه ای همه اوامر ارباب خود را اجرا خواهد کرد .  خامنه ای با رییسی اکنون در پی اجرای طرح موهوم خود به نام ” ایجاد تمئن اسلامی ” است و میدانیم که ادمه این سیاست ایران رابسوی فاجعه حمله خارجی و تجزیه ایران  خواهند کشاند .

” خامنه ای ” هرچند که در آخرین روزهای قبل از انتخابات از ” ابراهیم رییسی ” و بی هویتی وی احساس خطر کرده و رای به تایید صلاحیت ” لاریجانی ” داد ، قطعا روزی از بالاکشیدن وی پشیمان خواهد شد ، ” ابراهیم رییسی ” نوکر قدرت است ،  عاشق پست و مقام است و در این راه هزار ، هزار می کشد و اگر وی این چنین بی ایمان ، بی ارمان است قطعا روی در انتخاب میان ” بیت خامنه ای ” ومنابع و مراکز قدرت امنیتی و اطلاعاتی ، جانب آن مراکز را خواهد گرفت و می توان شرایطی را متصور شد که مانند آنچه در شوری اتفاق افتاد ، ” رییسی ” و اطلاعات سپاه با همدستی یکدیگر  بیت و فرزندان ” خامنه ای ” را از دم تیغ بگذرانند . در شوروی و بعد از مرگ استالین فرزند وی  که ا” واسیلی ) فسر ارتش سرخ بوده و در جنگ هم رشادتهای بسیار از خود نشان داده بود توسط باند امنیتی – اطلاعاتی ” بریا ” و با اشاره ” خروشچف ” از ارتش اخراج; و بعد از اینکه وی در صدد مراجعه به سفارت چین بر آمد  ، شناسنامه وی را تعویض و با خوراندن چند بطری مشروب به وی بعنوان دائم الخمری گمنام بزندان انداختند .  ” خامنه ای ” بعنوان دیکتاتوری خود کامه درست بدلیل پر کردن افرادی ضعیفی مانند ” رییسی ” در اطراف خود ، سخت بزمین خواهد خورد . ” رییسی ” معرف تیپ شخصیتی خاصی است که در ادبیات سیاسی ایران به ” چوخ بختیار ” معروف است ، نوکر قدرت ، شیفته  پیشرفت و مانند ماشین کشتار بی احساس و سرد

و دقیقا به همین دلایل یکی از خطرناکترین مقامات نظام ولایی خواهد بود و در کشتار و سرکوب به هیچکس رحم نخواهد کرد.

 

.

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: