به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” سعید محمد ” و دریوزگی در درگاه ولایت

 

 اقایان سپاهی لاف میزدند که برای برپا کردن قسط و عدل و داد حرکت می کنند و امروز ” سعید محمد ” یکی از فرماندهان سپاه در نظام ولایی پر از ظلم و نا برابری و فقر و فاقه و فساد و اختلاس و مفتخوری آخوندها  به دریوزگی و گدایی پست و مقام افتاده و چاپلوسانه ، شورای نگهبان را پشتیبانی می کند . به تصویرش نگاه کنید : فقط یک کروات پهن صورتی کم دارد که مانند ” اقای قاطبه ” مسخره خاص و عام شود .وی در پی اعتراض اولیه به رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان ، اکنون توبه کرده و با دریوزگی تمام گفته است : “شورای نگهبان مختار است که به نامزدهای عدم احراز شده “اطلاع رسانی انجام دهد و یا اطلاع رسانی نکند و این جزء اختیارات شورای نگهبان است.

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: