به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

انتشار ویدیوی تزریق واکسن به ” خامنه ای ” و افتضاح بازهم بزگتر ..

This slideshow requires JavaScript.

رهبر حکومت اسلامی که نزد مخالفین نظام  آبرویی ندارد میرود تا اعتبار حد اقلی  خود را  نزد همان هواداران اندک هم از دست بدهد . در تصویری که  اخیر برای اثبات تزریق واکسن ایرانی از وی منتشر شد  ، بخوبی مشخص است که فرد ی  که بعنوان کادر پزشکی در پشت سر وی ایستاده است یکی از محافظین وی است و در زیر روپوش پزشکی ، یک بلوز بر تن دارد . این لباسی نیست که  یک فرد بطور طبیعی و در تاریخ انتشار تصویر مزبور ( اول تابستان با گرمای بالای 25 درجه ) بر تن داشته باشد . ناگفته پیداست که تزریق واکسن ” خامنه ای ”  همانطور که همگان می گویند ، در همان تاریخی صورت گرفته است که وی از قرنطینه خارج و شروع به انجام ملاقاتهای عمومی کرد و در آن تاریخ  ، واکسن ایرانی و روسی هنوز به ایران نرسیده بود و طبیعتا به  وی واکسن ” فایزر ” امریکایی ”  تزریق شده است . بعد از افشاگریهایی که در این مورد انجام شد دستگاه تبلیغاتی نظام دست بکار شده و با انتشار ویدیویی ادعا کرد که آنچه که به گفته آنها  پزشک ” خامنه ای ” در زیر روپوش بر تن دارد نه بلوز که ” گان ” است .  اولا که وی ” پزشک ” نیست و محافظ است ( در تصاویر دیگری که در دست است ، وی نه بعنوان پزشک که بعنوان محافظ در کنار خامنه ای است ) و ثانیا  در توضیح برای کسانی که معنی ” گان ” را نمیدانند باید بگوییم که ” گان ” رو پوش استریل  بلندی ( جلو بسته ) است که پرسنل اتاق عمل و جراح ، در هنگام عمل پوشیده و می تواند یکبار مصرف و یا چند بار مصرف باشد و آنقدر زمخت و گل و گشاد  است که معمولا اگر روپوش بر روی آن پوشیده شود کاملا آشکار است ( به تصیور گان دقت کنید ) و موضوع مهمتر دیگر اینکه ” گان ” همیشه بلند و معمولا تا سر زانو می آید .  اگر لباسی که پزشک خامنه ای پوشیده بود ، “گان ” بود باید انتهای آن از زیر روپوش بیرون زده و قابل مشاهد بود در حالیکه در ویدیوی منتشر شده از سوی دستگاه تبلیغاتی  بیت “بلندی ” گان ” مشخص نیست . 

و تمامی شواهد دال بر اینست که این ویدیو در زمانی گرفته شده است که هوا سرد بوده است و خامنه ای اینبارهم چشم  در چشم مردم و مستقیما دروغ می گوید و واکسن  فایزر که برای مردم حرام است برای این آخوند متقلب از شیر مادر هم حلالتر است . البته برای ما ایرانیان که آخوند جماعت را می شناسیم ، این حد از وقاحت یک آخوند ، طبیعی است و شعری را که در توصیف تقلب و دروغگویی ملا و روضه خوان و منبری از زبان ” حضرت حافظ ”  شنیده بودیم بازهم تکرار می کنیم که :

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.

 با این فرق که آخوندهای حکومتی این زمانه نه در خفا که علنا و چشم در چشم همگان دروغ میگویند .

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: