به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خامنه ای در توهمی فراتر از هیتلر. اما وی جرات خودکشی نخواهد داشت

 خامنه ای رهبر حکومت اسلامی در سخنرانی اخیر خود در باره انتخابات ، اوج بیخبری از واقعیات اطراف خود را بنمایش گذاشت . البته در باره وی باید گفت که وی بیخبر نیست ، همه اطلاعات و اخبار را دارد اما دو علت باعث میشود که وی نتواند اخبار و اطلاعات دریاقتی را متوجه بشود  اول اینکه در اطراف وی حلقه ای از رندان و چاپلوسان و شاید هم جاسوسان وجود دارند که نفعشان اینستکه اخبار و اطلاعاتی به رهبر حکومت اسلامی برسد که وی از شکستها و افتضا حات در اجرای امور بیخبر مانده و همان حلقه اطرافیان فاسد ، با گل و بلبل نشان دادن اوضاع ، مورد تشویق  او قرار گرفته ،  حتی پاداش هم دریافت کنند و این که در این میان چه بر سرملک و ملت می اید برای این قوم بی وجدان محلی از اعراب ندارد و دوم اینکه در صورت مطلع بودن از واقعیات  ؛ بدنبال اجرایی کردن توهماتی است که نتیجه آن همانطور که در مورد آلمان نازی دیدیم ، ایران را بسوی نابودی ، هجوم خارجی و جنگ داخلی پیش خواهد برد و ” خامنه ای بمصداق ” چون که بر چشم داشتی شیشه کبود    لاجرم دنیا کبودش می نمود ”  با منطق رهبر حکومت اسلامی ، اگر میلونها نفر فدای ، بر پایی و استقرار تمدن موهوم ولایی شوند ، هیچ اهمیتی ندارد … مگر همین آخوندهای مزور وخرافاتی حدیث هایی جعل نکرده اند که وقت ظهور امام زمان ، خون معارضان تا زانوی اسبش  بالا می اید ، طبیعی است که وی وقتی که بنا بر آمار ارائه شده توسط خود سیستم رای گیری حکومتی ، فقط ۲۸ میلیون ۹۳۳ هزار شرکت کننده در انتخابات (۴۸.۸ درصد)  از 59 میلیون واجدان در انتخابات شرکت کردند که رای با کسر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار رای باطله کل  حدود 42  درصد)  از واجدان رای در این رای گیری شرکت کرده اند همین شکست مفتضحانه را هم پیروزی قلمداد کند .

انتخابات 1400 به چه دلیل شکست بزرگی برای نظام ولایی بود :

در زمانهای قدیم ، وقتی که ناصر الدین شاه و یا شاهان قاجار به شکار میرفتند و بخاطر بیعرضگی قدرت شکار هیچ جنبده ای حتی لاک پشت را هم نداشتند و تیر شان به خطا میرفت ، چاپلوسان درگاه ، از قبل با بدام انداختن یک آهو وی را به شکار گاه آورده ودر محلی بنحوی بسته و شاه را به آن نقطه هدایت کرده و شاه احمق هم با در کردن تیر ، آن آهو را میزد و درباریان با هو وجنجال وسلام وصلوات اعلام می کردند که شاه ، آهوی گریز پایی را که باسرعت برق و باد در حال فرار بود زد !!! انتخابات این دوره نیز دقیقا مانند همان صحنه های شکار بود . 8 سال است که سپاه و پایداری و اصولگرا و بیت ، حسن روحانی زبان بسته را می کوبند ،  بعد هم  احمدی نژاد  تاجزاده و سعید محمد و حتی دهقان را هم رد صلاحیت کردند ، جلیلی را وادار به اعلام انصراف کردند ، به کاندیداها اخطار کردند که درمورد مسائل مهم چیزی نگویند ، یعنی اگر کور مادرزاد هم بجای ” ابراهیم رییسی ” بود بعنوان ” مدیر امور اجرایی ولایت ” انتخاب میشد . با تمام این شرایط  بازهم 48/8 % واجدان رای در انتخابات شرکت کرده اند و از آن میان حدود 6% هم رای باطله داده اند و ناگفته پیداست که این3/700000هم کسانی بوده اند که بخاطر سپاهی ، بسیجی ، کارمند دولت بودن مجبور به حضور در محل های رای گیری بوده اند ، و در چنین حالتی آقای با بصیرت آمده است و می گوید که انتخابات نبود و حماسه بود !! .

البته از یاد نبریم که وضعیت شرکت در انتخابات آنقدر افتضاح بوده ( نمونه هایی از آنرا در ویدیوی ضمیمه می بینید ) که اطلاعاتی های بیت ، تنها  می توانسته اندو در بهترین حالت رقم شرکت 48/8ا ارائه دهند  و در غیر اینصورت واعلام عدد بالاتر خلق را از آن دروغ خنده می آمد ! اما  این سئوال منطقی پیش می آید که اگر به عددهای اعلام شده از سوی رژیم اعتماد نداریم و مدعی هستیم که اینها دروغ می گویند ، پس چرا درصد شرکت کنند گان مثلا 80%  یا 70% اعلام نشده است  . سئوالی منطقی است ، اما با کمی تدبر در اوضاع و احوال متوجه می شویم که دلیل این موضوع چیست یکم اینکه رژیم می خواهد بگوید ، بگذار 48 % شرکت کنند و حتی 6% هم رای باطله به صندوق بریزند ، ما بدون شرکت مردم هم حکومت می کنیم و اصلا نیازی به شما نداریم و بقول معروف ” نازکش داری ناز کن … نداری پاتو دراز کن ” یعنی مردم بروند و بمیرند ما به رای آنها اصلا نیازی نداریم و دوم اینکه  حکومت با اعلام 48% و نه مثلا 70% می خواهد برای خود اعتبار خریده و بگوید ما حتی اعدادی را هم که بنفع ما نباشد اعلام می کنیم و بمصداق  گربه ای که همیشه ” دو بدین چنگ  و .. دو بدان چنگال …دو به دندان  چو شیر غرانا  ”  با مظلومیت تمام خود را حقیقت گو وعارف و عابد  بنماید  ” که گربه شد عابد و مسلمانا” . که ما حقیقت را می گوییم حتی اگر بضرر ما باشد

رژیم اسلامی  در هر گامی که برمیدارد ، می خواهد تقلب کند حتی اگر اعلام شرکت 70 درصدی نمی کند بازهم بدنبال تقلب و کلک است که ناف آخوند و ملا و روضه خوان را با دروغ بسته اند و از این قوم بیدین و بیخدا و بی وجدان انتظار حقیقت گویی نداشته باشید .

خامنه ای که اکنون ضعف  و رعشه مرگ را بر پیکر خود و نظام فاسدش حس می کند بمصداق ” الغریق یتشبث باکل حشیش ” می گوید آنهایی هم که رای باطله داده اند ، بهرحال رای داده اند ، پیر فرتوت سیاست ؛ روحانیت در قامت حامنه ای ، مرگ را در چند قدمی خود حس می کند و تمجمج کنان می گوید : بهر حال رای داده اند ، اری رای باطله به صندوق ها انداخته اند چون مجبور بوده اند ، چون نیاز به مهر انتخابات در شناسنامه داشته اند … مردم به چه زبانی بگویند که شما بفهمید ؟ آیا فقط با سیلی انقلاب از خواب مرگ بیدار خواهید شد ؟ که البته آنگا ه  دیر است و باسیلی انقلاب به خواب مرگ فرو خواهید رفت . خوشبختانه ” خامنه ای ” مانند هیتلر متوهمی دیگر که می خواست ، رهبری تخیلی نژاد خود را بر جهان  حاکم کند ، جرات خودکشی نخواهد داشت ، وی در مقابل دادگاه تاریخ و دادگاه مردم ، جوابگوی جنایات خود خواهد بود و مجاداتش این خواهد بود که بر باد رفتن رویاهای تخلیلی خود را به چشم ببیند و قطره قطره اب شود

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: